Oglasi

Jar nagradna igra 2022: JARPOT 2022

Oglasi

Trajanje:

Jar nagradna igra poteka od 21.3.2022 do vključno 30.4.2022

Nagrade:

  • 10 x 200 €
  • 100 x 40 €

Nagrade se podelijo na darilnih karticah ali darilnih bonih izbrane trgovine, ki sodeluje v promocijski akciji. Sodelujoči pri prijavi v nagradno igro izbere, v kateri trgovini želi koristiti nagrado. Izbere lahko med trgovinami Mercator, Spar, Tuš, Jager, Kea in E.Leclerc. Izbira v obrazcu nagradne igre je dokončna, kasnejše zamenjave izbrane trgovine niso mogoče.

Sodelovanje

Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov, najkasneje pa do prevzema nagrade.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije.

Način sodelovanja v nagradni igri

Oglasi

V nagradni igri je mogoče sodelovati na 2 načina:

a) Ob nakupu kateregakoli izdelka Jar v trgovinah Mercator, Spar, Tuš, Jager, Kea ali Leclerc tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si sodelujoči vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 21.3.2022 in 30.4.2022.

Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov) ter izbere trgovino, v kateri želi koristiti nagrado. Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

b) Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani osvoji-nagrado.si naloži fotografijo pomivanja posode. V obrazec vpiše še osebne podatke (ime, priimek, e-naslov) ter izbere trgovino, v kateri želi koristiti nagrado. V nagradno žrebanje bodo vključene vse fotografije, ki bodo poslane do vključno 30. 4. 2022.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Nagradno žrebanje

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 9.5.2022 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

Objava nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka, poslanih fotografij in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Pravila Jar nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi