Oglasi

Maestro nagradna igra: Maestro poprasta pustolovščina

Oglasi

Trajanje:

Maestro nagradna igra se organizira na področju Republike Slovenije, v času od 15.03. 2022 do 30.04.2022 do 23:59 ure

Nagrade:

  • 1 x rafting na reki Soči in kosilo v Hiši Franko (nagrajenec povabi še 3 osebe) v skupni vrednosti 1.000 EUR
  • 15 x darilni paket Maestro, ki vključuje različne začimbe Maestro

Sodelovanje

V aktivnosti lahko sodelujejo le fizične polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Način sodelovanja v nagradni igri

Posameznik sodeluje v nagradnem natečaju:

  1. Od 15. marca do 30. aprila na spletni http://www.scepec-navdiha.com izberi začimbo, za katero meniš, da se odlično poda k popru
  2. Napiši na kakšno zanimivo in okusno kulinarično pustolovščino te je kombinacija popeljala
  3. Vnesi podatke in počakaj na izbor najbolj kreativne zgodbe

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradnem natečaju od 15.03.2022 do 30.04.2022 ob 23:59 uri je avtomatsko vnesen v bazo, iz katere se bo nagradilo 16 sodelujočih. Prijave, ki bodo opravljene po zaključku nagradnega natečaja ne bodo vključene v nagradni natečaj. Vsak sodelujoči lahko v nagradnem natečaju sodeluje večkrat, nagrajen je lahko samo enkrat. V primeru, da se ob izboru nagrajenca ugotovi, da so dostavljeni podatki nepopolni in/ali netočni, se prijava obravnava kot neveljavna. V primeru, da bodo poslani enaki podatki od različnih oseb, ima pravico sodelovati v nagradnem natečaju prva oseba, ki je izpolnila prijavo.

Organizator si pridržuje pravico v kateremkoli trenutku diskvalificirati sodelujoče za čas trajanja nagradnega natečaja:

  • Če sodelujoči prekrši pravila in pogoje sodelovanja ali se prijavi z nepravilnimi ali nepopolnimi podatki.
  • Če komentar vsebuje nezakonito, nevarno, zlonamerno, rasistično, pornografsko, obrekljivo, nespodobno, vulgarno ali ksenofobično vsebino. Vsebina ne sme pozivati h kriminalnemu ali nezakonitemu obnašanju.
  • Iz kakršnegakoli drugega razloga, za katerega organizator meni, da vpliva na poštenost tekmovanja.

Izbor nagrajencev

Oglasi

Nagrajence na podlagi kreativnosti prijave izbere strokovna žirija organizatorja, ki jo sestavljajo tri člani. Zmagovalna zgodba bo najbolj kreativna prijava/odgovor, ki jo izbere večina članov žirije. Organizator bo objavil nagrajence najkasneje do 06.05.2022. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo opravljene do vključno 30.04.2022 do 23:59 ure. Organizator bo preveril, ali so izpolnjeni vsi pogoji sodelovanja.

Objava rezultatov nagradnega natečaja

Rezultati nagradnega natečaja bodo objavljeni na spletni strani www.scepec-navdiha.com, najkasneje 06.05.2022. Nagrajenci bodo objavljeni z imenom in krajem bivanja. Organizator bo obvestil vse nagrajence o pridobljeni nagradi. Vsak sodelujoči se je obvezen oglasiti v roku 7 dni od prejetega obvestila o nagradi ter potrditi svojo identiteto. V primeru, da se nagrajenec ne javi v navedenem roku, ima organizator pravico kontaktirati drugo sodelujočo osebo, ki se je prijavila na Nagradni natečaj in se strinja s Pravili in pogoji sodelovanja.

Prevzem nagrad

Nagrade bodo nagrajencem posredovane priporočeno po pošti na naslov nagrajencev najkasneje v 30 dneh po končanem nagradnem natečaju. V primeru, da pošiljka z nagrado ni uspešno vročena nagrajencu na njegovem naslovu v roku 30 dni od objave rezultatov, in nagrajenec v nadaljnjih 7 dneh organizatorju ne sporoči, da nagrade ni prejel, Organizator ni več odgovoren za neprejeto nagrado in se pritožba ne more uveljaviti. Navedeni rok dostave nagrade se lahko podaljša samo na pisno prošnjo nagrajenca organizatorju, da zaradi objektivnih razlogov nagrade ni mogel prevzeti ali pa je Organizator zaradi višje sile ni mogel posredovati. Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, izgubljene ali napačno dostavljene pošiljke, kot tudi ne za pošiljke, ki jih nagrajenec ni prevzel. Nagrajenec nima možnosti prejeti denarno nadomestilo namesto nagrade, ki mu jo je strokovna žirija dodelila. Nagrada ni prenosljiva.

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev, ki bodo nagrajeni z nagrado katere vrednost je višja od 42,00 eur, obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo, zato morajo prejemniki nagrad pred izročitvijo nagrade Organizatorju posredovati tudi njihovo davčno številko.

Pravila Maestro nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete na spletni strani www.scepec-navdiha.com

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi