Oglasi

P&G nagradna igra 2021: Izdelki, ki jim zaupate, vas nagrajujejo

Oglasi

Trajanje:

P&G nagradna igra traja od 6.10.2021 do vključno 2.11.2021

Nagrade:

  • 1 x darilno kartico Jager v vrednosti 400 €
  • 40 x darilno kartico Jager v vrednosti 40 €

Pogoji in način sodelovanja

V nagradni igri je mogoče sodelovati na 2 načina:

  1. Ob nakupu kateregakoli izdelka Jar, Ariel, Lenor, Dash in Swiffer v trgovinah Jager tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si sodelujoči vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 6.10.2021 in 2.11.2021. Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke, potrebne za obveščanje v okviru nagradne igre (ime in priimek, e-naslov). Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.
    ali
  2. Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani www.osvoji-nagrado.si odgovori na nagradno vprašanje – katera dva izdelka P&G sta pri vas doma nepogrešljiva pri jesenskem čiščenju? Poleg odgovora mora v obrazec vpisati osebne podatke, potrebne za obveščanje v okviru nagradne igre (ime, priimek, e-naslov). Upoštevani bodo odgovori, ki bodo poslani do vključno 2.11.2021.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Omejitve sodelovanja:

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, mlajše od 15 let.

Izbor nagrajencev

Oglasi

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 9.11.2021 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad.

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Objava nagrajencev

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Prevzem nagrade

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pravila

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi