Oglasi

P&G nagradna igra: Ariel, Lenor, Dash, Jar in Gillette

Oglasi

Trajanje:

P&G nagradna igra poteka od 9.3.2021 do vključno 31.3.2022 do 24.00 ure v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner.

Nagrade:

  • 3 x iPhone 13 128GB
  • 3 x Apple AirPods with Charging Case
  • 3 x Apple Watch S6

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno na 2 načina:

  1. Z nakupom
Oglasi

V obdobju od 9.3.2022 do 31.3.2022 v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner opravite nakup katerihkoli dveh izdelkov blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash, Jar ali Gillette in pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino: SPAR številka računa.

PRIMER
Prejemnik: 6111
Tekst: SPAR 1234-123-123456

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite račun kot dokazilo o nakupu, žrebanje bo 5. 4. 2022. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup katerihkoli dveh izdelkov Ariel, Lenor, Dash, Jar ali Gillette ter pošljite novo številko SPAR računa. Pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T2 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade v roku treh dni od prejema sporočila o žrebanju. Iz računa mora biti razvidno, da je sta bila kupljena vsaj dva izdelka blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash, Jar ali Gillette.

  1. Brezplačno

V obdobju od 9.3.2022 do 31.3.2022 izpolnjenemu kuponu za sodelovanje, ki ga dobite v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner, priložite vaš selfie (fotografijo sebe) ob uporabi mehčalca Lenor in vse skupaj pošljite na: DOMIO d.o.o., SPAR, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 3. 2022, pri čemer velja datum poštnega žiga.

V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način, naveden v 2. točki, lahko sodelujete le enkrat.

Nagradno žrebanje

Nagradno žrebanje bo 5.4.2022 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme.

Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu ali pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec v roku treh dni od prejema poziva posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, letnico rojstva in davčno številko. V kolikor nagrajenec podatkov ne sporoči pravočasno, do nagrade ni upravičen.

Pravila P&G nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi