Oglasi

1001 cvet nagradna igra 2021: Naj čaj zmagovalcev

Oglasi

Trajanje:

Novi 1001 cvet nagradni igra je na spletni strani www.nagradneigresi.com/tag/1001-cvet/

1001 cvet nagradna igra traja od 1.11.2021 do vključno 31.12.2021 do 24.00 ure in poteka v vseh poslovalnicah družbe Spar Slovenija d.o.o.

Sklad nagrad vsebuje:

1 x darilna kartica Spar v vrednosti 1.000 €
1 x darilna kartica Spar v vrednosti 500 €
3 x darilna kartica Spar v vrednosti 100 €

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

Oglasi

Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri).

1. način

Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Spar Slovenija kupi najmanj 7 (sedem) škatlic čaja 1001 Cvet ter pošlje izpolnjen kupon z dokazilom o nakupu ali odgovorom na nagradno vprašanje v zaprti kuverti na naslov Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana (Naj čaj zmagovalcev). Kupon se dobi na prodajnih mestih in na spletnih straneh www.1001cvet.si in www.spar.si.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje.

Iz računa mora biti razvidno, da je bilo kupljenih vsaj 7 škatlic čaja 1001 Cvet.

ali

2. način

Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje izpolnjen kupon s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje s pripisom svojih podatkov: ime, priimek, naslov, telefonska številka v zaprti kuverti, ki jo pošlje na naslov Podravka d.o.o., Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana (Naj čaj zmagovalcev). Kupon se dobi na prodajnih mestih in na spletnih straneh www.1001cvet.si in www.spar.si.Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje, sodeluje v nagradni igri z največ enim letakom.

Žrebanje nagrad

Žrebanje glavne nagrade bo potekalo 4.1.2022 med vsemi veljavnimi pošiljkami s pravilno izpolnjenimi letaki s priloženimi računi sli pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje, ki bodo do 3.1.2022 pravočasno prispele na naslov organizatorja.

Dobitniki nagrad

Imena ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.1001cvet.si ter www.spar.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejemu nagrade obveščeni pisno po pošti.

Rezultati žrebanja bodo objavljeni na tej spletni strani

Prevzem nagrad

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O odpošiljanju pošiljke bo organizator dobitnika obvestil.

Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

Poglej pravila in pogoje in natisni nagradni letak.

Pravila in pogoje nagradne igre

Prenesi kupon

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi