Politika zasebnosti

Ta Politika varstva zasebnosti velja za vsakogar, ki se skladno s Pogoji uporabe spletnih mest NagradneIgreSi.com

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedena spletna mesta (v nadaljevanju: uporabnik).

V NagradneIgreSi.com spoštujemo vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene, ki so navedeni nižje v tej Politiki varstva zasebnosti. Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics, oglasna mreža (več na naslovu https://www.nagradneigresi.com/ads.txt ),Facebook.

Na spletnem mestu https://www.nagradneigresi.com ne zbiramo in ne obdelujemo vaših podatkov