1001 cvet nagradna igra 2023: Skrben objem narave

Oglasi

Trajanje:

1001 cvet nagradna igra traja od 2.11.2023 do vključno 31.12.2023 do 24.00 ure in poteka v vseh poslovalnicah družbe Spar Slovenija d.o.o.

Nagrade:

  • 1 x darilna kartica Spar v vrednosti 1.000 €
  • 1 x darilna kartica Spar v vrednosti 500 €
  • 3 x darilna kartica Spar v vrednosti 100 €

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri).

  1. način: Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Spar Slovenija kupi najmanj 6 (šest) škatlic čaja 1001 Cvet ter pošlje izpolnjen kupon z dokazilom o nakupu ali odgovorom na nagradno vprašanje v zaprti kuverti na naslov Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana (Skrben objem narave). Kupon se dobi na prodajnih mestih in na spletni strani www.1001cvet.si

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje. Iz računa mora biti razvidno, da je bilo kupljenih vsaj 6 škatlic čaja 1001 Cvet.

ali

  1. način: Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje izpolnjen kupon s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje v zaprti kuverti, ki jo pošlje na naslov Podravka d.o.o., Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana (Skrben objem narave). Kupon se dobi na prodajnih mestih in na spletni strani www.1001cvet.si

    Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (enim) letakom.

Žrebanje nagrad

Žrebanje glavne nagrade bo potekalo 4.1.2024 med vsemi veljavnimi pošiljkami s pravilno izpolnjenimi letaki s priloženimi računi sli pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje, ki bodo do 31.12.2023 pravočasno prispele na naslov Organizatorja.

Objava nagrajencev

Imena ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.1001cvet.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejemu nagrade obveščeni pisno po pošti.

Prevzem nagrad

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O odpošiljanju pošiljke bo organizator dobitnika obvestil.

Pravila 1001 cvet nagradne igre

Prenesi kupon TUKAJ

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi