Always nagradna igra: Always prijateljice

Oglasi

Trajanje:

Always nagradna igra poteka od 27.9.2022 do 24.10.2022

Nagrade:

25 × 2 darilni kartici dm v višini 40 €

Udeleženci nagradne igre

Omejitve sodelovanja:

  • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
  • V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri je mogoče sodelovati na 2 načina:

  • Ob nakupu katerihkoli dveh izdelkov blagovne znamke Always ali Naturella, tako da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si kupec vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 27.9.2022 in 24.10.2022. Poleg številke računa uporabnik v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov) ter podatke svoje prijateljice (ime in priimek, e-naslov). Uporabnik, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.
  • Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani www.osvoji-nagrado.si napiše kratko zgodbo z naslovom »Najina najljubša skupna dogodivščina«. Zgodba mora biti dolga vsaj 150 besed. Poleg zgodbe mora v obrazec vpisati osebne podatke (ime in priimek, e-naslov) in osebne podatke svoje prijateljice (ime in priimek, e-naslov). Upoštevani bodo odgovori, ki bodo poslani do vključno 24.10.2022.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 27.10.2022 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad.

Objava nagrajencev

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petnajstih dneh po žrebanju nagrad. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval preko obrazca na spletni strani.

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

V kolikor nagrada presega vrednost 42 €, so sodelujoči seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko), in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Pravila Always nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi