Oglasi

Atlantic nagradna igra 2021: V LIDL PO VINJETO

Oglasi

Nagradna igra poteka od 7. januarja 2021 od 00:00 ure do 20. januarja 2021 do 23:59 ure, v vseh trgovinah družbe Lidl Slovenija na področju Republike Slovenije.

Nagrade za sodelovanje v nagradni igri so:
30 x letna vinjeta za avtoceste v Republiki Sloveniji – za bivalna in dvosledna motorna vozila (bivalna vozila ne glede na višino vozila nad prvo osjo in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega).
Skupna vrednost nagradnega sklada je 3.300,00 EUR z DDV. Vrednost posamezne letne vinjete (nagrade) je 110,00 EUR z DDV.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Zaposleni pri organizatorju, agenciji ali izvajalcu, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

V nagradni igri se lahko sodeluje na dva načina, in sicer:
A) na podlagi poslanega SMS sporočila
1. korak: udeleženec v obdobju od 07. januarja 2021 do 20. januarja 2021 opravi nakup enega izdelka in sicer se v nagradni igri lahko sodeluje ob nakupu enega od proizvodov Kinder Surprise, Kinder Cards, Kinder Country, Kinder Chocolate, Kinder Bueno, Kinder Bueno White, Kinder Happy Hippo, Tic Tac, Corny, Smoki, Prima in/ali Argeta,v poslovalnicah družbe Lidl Slovenija, za katerega udeleženec shrani račun.
2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo VINJETA2021 in številko računa (primer: VINJETA2021 PE0269-04-12345);
3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, ki so dostopni na www.nagradnaigra-atlantic.si, www.lidl.si in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, poštna številka). Navedeno udeleženec izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana
Novak 1000). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja in/ali ne posreduje kontaktnih podatkov, v nagradni igri ne more sodelovati.
Način obračunavanja SMS sporočil, ki jih pošlje udeleženec, je naveden v 10. točki teh splošnih pogojev.
Organizator ne prevzema odgovornosti za (ne)delovanje SMS storitev ter posledice (ne)delovanja, ne glede na razlog (ne)delovanja
ali
B) s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »POPOTNICA«
Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov [email protected] pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »POPOTNICA« (v nadaljevanju: zgodba) in veljavno telefonsko številko. Udeleženec se s tem, ko posreduje zgodbo, strinja s temi splošnimi pogoji, ki so objavljeni na https://www.nagradnaigra-atlantic.si.
Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov ter vsebinsko vključevati vsaj eno proizvod blagovnih znamk, ki sodelujejo v nagradni igri (to so: Kinder Surprise, Kinder Cards, Kinder Country, Kinder Chocolate, Kinder Bueno, Kinder Bueno White, Kinder Happy Hippo, Tic Tac, Corny, Smoki, Prima in/ali Argeta). Vse pravilno in pravočasno
poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju/agenciji, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail naslov, iz katerega je udeleženec poslal avtorsko zgodbo, pošlje sporočilo o sodelovanju v nagradni igri. Skupaj s prejemom sporočila o sodelovanju bo udeleženec prejel tudi obvestilo, da s posredovanjem zgodbe soglaša s splošnimi pogoji in javno objavo osebnih podatkov (ime, priimek, zgodba), v primeru, da je izžreban.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina. Udeleženec je lahko, kljub večkratnem sodelovanju na oba načina (več nakupov in/ali več zgodb), izžreban samo enkrat.

Oglasi

Tedenska žrebanja bodo obsegala naslednje število nagrad:
1. teden: 13.1.2021 – 15 x letna vinjeta
2. teden: 21.1.2021 – 15 x letna vinjeta

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju za posamezni teden objavi na spletni strani www.nagradnaigra-atlantic.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov.

Pravila nagradne igre si lahko preberete TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi