Oglasi

Atlantic nagradna igra 2022: Z Lidlom Plus do Škoda Kamiq Active

Oglasi

Trajanje:

Atlantic nagradna igra traja od 21.4.2022 do 18.5.2022.

Nagrade:

  • 1 x Škoda Kamiq Active 1.0 TSI
  • 4 x letna zaloga Barcaffe
  • 20 x darilni paket Atlantic

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani podatki njegovi lastni osebni podatki.

Zaposleni pri organizatorju, agenciji ali izvajalcu, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

  • A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali
  • B) s sodelovanjem s poslanim odgovorom na nagradno vprašanje

(A): SMS sporočilo:

Oglasi

korak: udeleženec v obdobju od 21. 4. 2022 do 18.5.2022 opravi nakup enega izdelka, ki jih trži podjetje Atlantic Trade d.o.o., Ljubljana, in sicer se v nagradni igri lahko sodeluje ob nakupu enega od proizvodov Barcaffe, Argeta, Bakina Tajna, Boom Box, Cedevita, Jimmy Fantastic, Kinder, Nutella, Prima, Cockta, Smoki, Rauch, v poslovalnicah družbe Lidl Slovenija. Ob nakupu zgoraj omenjenih izdelkov je potrebno na blagajni skenirati kartico Lidl Plus, na zato namenjenem čitalniku, ki je obrnjen proti kupcu.
korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo LIDLPLUS in številko računa (primer: LIDLPLUS PE0269-04-12345). Podrobnejše informacije glede tega kako se obračuna SMS sporočilo, ki ga pošlje udeleženec, ter tudi glede povratnih sporočil, so navedene v 9. točki teh splošnih pogojev;
korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, ki so dostopni na www.atlantic-nagradnaigra.si ter www.lidl.si in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, poštna številka). Navedeno udeleženec izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 1000). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja in/ali ne posreduje kontaktnih podatkov, v nagradni igri ne more sodelovati.
Način obračunavanja SMS sporočil, ki jih pošlje udeleženec, je naveden v 10. točki teh splošnih pogojev. Organizator ne prevzema odgovornosti za (ne)delovanje SMS storitev ter posledice (ne)delovanja, ne glede na razlog (ne)delovanja.

(B) S sodelovanjem z dogovorom na nagradno vprašanje:

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov [email protected] pošlje odgovor na vprašanje “Kako se imenuje nova Lidlova aplikacija?” in veljavno telefonsko številko.

a) Lidl Minus
b) Lidl Plus
c) Lidl Več

Udeleženec se s tem, ko posreduje odgovor na vprašanje, strinja s temi splošnimi pogoji, ki so objavljeni na https://www.atlantic-nagradnaigra.si ter www.lidl.si. Vsi pravilni in pravočasno poslani odgovori bodo vključeni v žrebanje.

S poslanim odgovorom (pravilnim ali nepravilnim) posameznik dovoljuje organizatorju/agenciji, da mu v primeru pravilnega in pravočasno poslanega odgovora, na mail naslov, iz katerega je udeleženec poslal odgovor na nagradno vprašanje, pošlje sporočilo o sodelovanju v nagradni igri. Skupaj s prejemom sporočila o sodelovanju bo udeleženec prejel tudi obvestilo, da s posredovanjem odgovora soglaša s splošnimi pogoji in javno objavo osebnih podatkov (ime, priimek), v primeru, da je izžreban.

Če poslan odgovor ni pravilen, če ni zapisan na pravilen način če ob odgovoru ni zapisana telefonska številka udeleženca oziroma če je večkrat v obdobju sedem dni poslan isti odgovor s strani iste osebe, Agencija takšno prijavo izloči iz sodelovanja v nagradni igri, o čemer obvesti pošiljatelja.
Število sodelovanj v nagradni igri z nakupom (način A) ni omejeno.

Način sodelovanja z odgovorom na nagradno vprašnje je omejeno na enkrat (1x) v sedmih (7) dneh.

Udeleženec je lahko, kljub večkratnem sodelovanju na oba načina (več nakupov in/ali več poslanih odgovorov na vprašanje), izžreban samo enkrat.

SMS sporočila oziroma poslani odgovori, ki jih bo organizator oziroma agencija prejela po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo vključeni v nagradno žrebanje.

Nagradno žrebanje

Žrebanje poteka na dan 25.5.2022 ob 12.00 uri. Prejemnike nagrade se izžreba izmed vseh sodelujočih udeležencev, z naključnim algoritmom.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju za posamezni teden objavi na spletni strani www.atlantic-nagradnaigra.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z odgovorom na nagradno vprašanje.

Prevzem nagrad

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 10 dni od prejema obvestila o prejemu nagrade (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:
ime in priimek,
naslov stalnega oz. začasnega prebivališča
davčno številko

V primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila (A način) mora nagrajenec posredovati tudi sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in nakup vsaj enega izdelka, ki jih trži podjetje Atlantic Trade d.o.o., Ljubljana ter sodelujejo v nagradni igri:
Barcaffe, Argeta, Bakina Tajna, Boom Box, Cedevita, Jimmy Fantastic, Kinder, Nutella, Prima, Cockta, Smoki, Rauch, in sicer na elektronski naslov [email protected] ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: »LIDL PLUS«.

Prejemnik glavne nagrade prejme avtomobil, ki bo podeljen v avtohiši SPC ŠKERJANEC d.o.o. Krumperška ulica 21, 1230 Domžale, v roku 3 mesecev od objave rezultatov

Ostale nagrade – darilni paketi, bodo podeljene v roku 30 dni od objave rezultatov.

V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka podeljevanja nagrad, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.atlantic-nagradnaigra.si

Pravila Atlantic nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi