Bahlsen in Lorenz nagradna igra 2021: Kupuj izdelke Bahlsen in Lorenz in sodeluj v nagradni igri

Oglasi

Trajanje:

Bahlsen in Lorenz nagradna igra traja od 18.11.2021 do vključno 31.12.2021.

Nagrade:

  • 50 x 100 eur darilni bon Emporium
  • 10 x paket izdelkov Bahlsen
  • 10 x paket izdelkov Lorenz

Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve v zvezi z nagradno igro na pogodbeni podlagi.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Nakup artikla Bahlsen in/ali Lorenz ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje:

  1. S hkratnim nakupom dveh izdelkov Bahlsen in/ali Lorenz v trgovinah Mercator v času trajanja nagradne igre.

Oseba sodeluje tako, da na za to predpripravljeni aplikaciji na spletni strani organizatorja
nagradne igre www.magistrat.si vnese
· številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov
· ime in priimek
· svoj elektronski naslov (e-mail)

Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega asortimana. Nagradna igra velja za nakupe, ki so opravljeni v zgoraj navedenih trgovinah in izključno na teritoriju Slovenije.

Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od 18.11.2021 do vključno 31.12.2021. Račun lahko poleg navedenih artiklov vsebuje tudi druge artikle.

Oseba, ki sodeluje v nagradni igri, mora v primeru, da je izžrebana za nagrado, kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun. Upoštevani bodo izključno originalni računi, kopije ali duplikati ne bodo upoštevani.

ali

  1. Da na elektronski naslov [email protected] pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje kratek avtorski video, na katerem so izdelki Bahlsen in/ali Lorenz prikazani v prazničnem novoletnem vzdušju.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski naslov sodelujoče osebe.

S posameznim videom lahko sodeluje samo ena oseba, videi, ki so enaki ali se minimalno razlikujejo od že sodelujočih, bodo iz žrebanja izločeni, četudi jih bo poslala druga oseba.

Oseba s tem, ko na spletno stran organizatorja nagradne igre vnese številko računa ter svoje podatke, ali pa na elektronski naslov organizatorja pošlje elektronsko sporočilo z videom in svojimi osebnimi podatki, eksplicitno soglaša s pogoji nagradne igre in dovoljuje, da organizator nagradne igre Magistrat International d.o.o. zbira, hrani, obdeluje in uporablja osebne podatke za namene izvedbe nagradne igre in podelitve nagrad.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v roku 10 delovnih dni po zaključku nagradne igre (t.j. najkasneje do 14.1.2022), in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Kotnikova 28, Ljubljana.

V žrebanju bodo enkopravno
sodelovali vsi veljavni vnosi računov ter z elektronsko pošto prejeti videi v času trajanja nagradne igre, to je od 18.11.2021 (od 00.00 ure dalje) do najkasneje 31.12.2021 (do 24.00 ure).

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro v nagradni igri sodelujočih oseb, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije.

Seznam izžrebanih dobitnikov nagrad z imenom in začetno črko priimka ter izžrebano številko računa oz. oznako, da gre za video, bo organizator objavil na svoji spletni strani ter na spletni strani Mercatorja v roku 3 delovnih dni po izvedenem žrebanju.

Obvestilo, da je bila oseba izžrebana za nagrado, bo posredoval z elektronsko pošto tudi vsaki posamezni izžrebani osebi.
Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil najkasneje v roku 14 dni po prejemu zahtevanih podatkov s strani posameznega izžrebanca.

Dostava in izročitev nagrad

O pravici do prejema nagrade bo organizator posameznega nagrajenca obvestil na elektronski naslov, ki ga je navedla oseba, ki je sodelovala v nagradni igri, in sicer v roku 3 delovnih dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade (naslov,
poštna številka, davčna številka, originalen račun v primeru sodelovanja z nakupom..)

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil s priporočeno pošto, oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 14 dni od prejema zahtevanih podatkov.

Pravila

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi