BAHLSEN & LORENZ nagradna igra: Kupuj izdelke Bahlsen & Lorenz in sodeluj v nagradni igri

Trajanje:

BAHLSEN & LORENZnagradna igra poteka od 17.11.2022 do vključno 31.12.2022

Nagrade:

  • 4 x električno mestno kolo Bottechia BE11
  • 20 x paket izdelkov Bahlsen
  • 20 x paket izdelkov Lorenz

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve v zvezi z nagradno igro na pogodbeni podlagi.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup artikla BAHLSEN in/ali LORENZ ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

A) Oseba lahko v nagradni igri sodeluje s hkratnim nakupom dveh (2) izdelkov BAHLSEN in/ali LORENZ v trgovinah Mercator v času trajanja nagradne igre.

Oseba sodeluje tako, da na za to predpripravljeni aplikaciji na spletni strani organizatorja nagradne igre www.magistrat.si vnese:

  • številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov (vklj.s pomišljaji 15-mestna številka)
  • ime in priimek
  • svoj elektronski naslov (e-mail)

Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega asortimana.

Nagradna igra velja za nakupe, ki so opravljeni v zgoraj navedenih trgovinah in izključno na teritoriju Slovenije.

Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od 17.11.2022 do vključno 31.12.2022. Račun lahko poleg navedenih artiklov vsebuje tudi druge artikle.

B) Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov [email protected] pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje kratek avtorski video, na katerem so izdelki BAHLSEN in/ali LORENZ na tematiko »Bahlsen – najlepša čajanka« ali »Lorenz – najboljša zabava«. Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski naslov sodelujoče osebe. S posameznim videom lahko sodeluje samo ena oseba. Videi, ki so enaki ali se minimalno razlikujejo od že sodelujočih, bodo iz žrebanja izločeni, četudi jih bo poslala druga oseba. S posameznim videom lahko v nagradni igri sodeluje le ena oseba, in sicer tista, katere elektronsko sporočilo je organizator prejel najprej. V primeru, da bi bila v elektronskem sporočilu navedena imena več oseb, bo organizator štel, da v nagradni igri sodeluje prva navedena oseba in bo nagrado podelil le tej osebi. Posamezna oseba lahko z videom sodeluje le enkrat. V primeru, da bo posamezna oseba posredovala na spletni naslov večje število videov, četudi različnih, se bo upošteval samo prvo prispeli.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v roku 10 delovnih dni po zaključku nagradne igre (t.j. najkasneje do 13.1.2022), in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Kotnikova 28, Ljubljana.

Obveščanje nagrajencev

O pravici do prejema nagrade bo organizator posameznega nagrajenca obvestil na elektronski naslov, ki ga je navedla oseba, ki je sodelovala v nagradni igri, in sicer v roku 3 delovnih dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade (naslov, poštna številka, davčna številka, originalen račun v primeru sodelovanja z nakupom..).

Prevzem nagrad

Strošek dostave nagrade po pošti prevzame organizator.

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil s priporočeno pošto, oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 14 dni od prejema zahtevanih podatkov. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade. Ta nagrada šteje kot nepodeljena.

Pravila nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre