Oglasi

BAHLSEN in LORENZ nagradna igra: Kupuj izdelke Bahlsen in Lorenz in sodeluj v nagradni igri!

Oglasi

Trajanje:

BAHLSEN in LORENZ nagradna igra poteka od 23.11.2023 do vključno 31.12.2023.

Nagrade:

  • 5 x bon za turistično storitev v višini 500 eur
  • 10 x potovalna torba na koleslh
  • 25 x paket izdelkov Lorenz
  • 25 x paket izdelkov Bahlsen

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve v zvezi z nagradno igro na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup artikla BAHLSEN in/ali LORENZ ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

1. Z NAKUPOM

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje s hkratnim nakupom dveh (2) izdelkov LORENZ in/ali BAHLSEN v trgovinah Mercator v času trajanja nagradne igre.

Oglasi

Oseba sodeluje tako, da na za to predpripravljeni aplikaciji na spletni strani organizatorja nagradne igre www.magistrat.si  vnese

  • številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov
  • ime in priimek
  • svoj elektronski naslov (e-mail)

Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega asortimana. Nagradna igra velja za nakupe, ki so opravljeni v zgoraj navedenih trgovinah in izključno na teritoriju Slovenije.

Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od  23.11.2023 do vključno 31.12.2023. Račun lahko poleg navedenih artiklov vsebuje tudi druge artikle.

Oseba, ki sodeluje v nagradni igri, mora v primeru, da je izžrebana za nagrado, kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun s številko, ki je bila izžrebana. Upoštevani bodo izključno originalni računi.

Oseba, ki sodeluje v nagradni igri, mora v primeru, da je izžrebana za nagrado, kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun. Upoštevani bodo izključno originalni računi, kopije ali duplikati ne bodo upoštevani.

Oseba je dolžna originalni izvod računa, katerega številko je vnesla na aplikacijo za vnos računa na www.magistrat.si, hraniti do zaključka nagradne igre (t.j. do objave rezultatov žrebanja, oz. v primeru, da je izžrebana za nagrado, do poziva k predložitvi računa) in organizatorju nagradne igre na njegov poziv izročiti račun. Izročitev računa je pogoj za pridobitev pravice do nagrade. Vkolikor nagrajenec organizatorju kljub njegovemu pozivu ne bi izročil računa, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

2. BREZ NAKUPA

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov  [email protected] pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje kratek avtorski video, na katerem so aktualni izdelki BAHLSEN in/ali LORENZ na tematiko »Bahlsen in Lorenz gresta z nami na počitnice!«.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski naslov sodelujoče osebe.

Oseba s tem, ko na spletno stran organizatorja nagradne igre vnese številko računa ter svoje podatke, ali pa na elektronski naslov organizatorja pošlje elektronsko sporočilo z videom in svojimi osebnimi podatki, eksplicitno soglaša s pogoji nagradne igre in dovoljuje, da organizator nagradne igre Magistrat International d.o.o.  zbira, hrani, obdeluje in uporablja osebne podatke za namene izvedbe nagradne igre in podelitve nagrad.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v roku 10 delovnih dni po zaključku nagradne igre (t.j. najkasneje do 13.1.2022), in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Kotnikova 28, Ljubljana.

Objava nagrajencev

Seznam izžrebanih dobitnikov nagrad z imenom in začetno črko priimka bo organizator objavil na svoji spletni strani ter na spletni strani Mercatora v roku 3 delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator bo obvestilo, da je bila oseba izžrebana za nagrado, v izogib morebitnemu napačnemu tolmačenju izžrebancev zaradi omejitev pri objavi podatkov, z elektronsko pošto posredoval tudi vsaki posamezni izžrebani osebi na elektronski naslov, s katerim je izžrebanec sodeloval.

Dostava in izročitev nagrad

O pravici do prejema nagrade bo organizator posameznega nagrajenca obvestil na elektronski naslov, ki ga je navedla oseba, ki je sodelovala v nagradni igri, in sicer v roku 3 delovnih dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade (naslov, poštna številka, davčna številka, originalen račun v primeru sodelovanja z nakupom..)

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil s priporočeno pošto, oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 14 dni od prejema zahtevanih podatkov.

V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade. Ta nagrada šteje kot nepodeljena.

Pravila BAHLSEN in LORENZ nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete na povezavi www.magistrat.si

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi