Bahlsen nagradna igra 2021: Kupuj izdelke Bahlsen in sodeluj v nagradni igri!

Oglasi

Trajanje:

Bahlsen nagradna igra poteka od 2.11.2021 do vključno 30.11.2021.

Nagrade:

  • 3 x Illy retro aparat za pripravo kave
  • 30x paket izdelkov Bahlsen

Pogoji za sodelovanje

Nakup artikla Bahlsen ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve v zvezi z nagradno igro na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje:

  1. S hkratnim nakupom dveh izdelkov Bahlsen v trgovinah Spar v času trajanja nagradne igre.

Oseba sodeluje tako, da na za to predpripravljeni aplikaciji na spletni strani organizatorja nagradne igre www.magistrat.si vnese:

  • številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov
  • ime in priimek
  • svoj elektronski naslov (e-mail)

Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah Spar v okviru razpoložljivega asortimana. Nagradna igra velja za nakupe, ki so opravljeni v zgoraj navedenih trgovinah in izključno na teritoriju Slovenije.

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje z različnimi številkami računov. Vsak dodatni vnos številke računa za nakup izdelkov Bahlsen pomeni povečanje možnosti za uspešno sodelovanje v nagradni igri. Več nakupov pomeni več možnosti za nagrado.
Vkolikor bo posamezna številka računa vnešena večkrat, bo organizator v žrebanju upošteval samo prvi vnos.
Oseba, ki sodeluje v nagradni igri, mora v primeru, da je izžrebana za nagrado, kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun. Upoštevani bodo izključno originalni računi, kopije ali duplikati ne bodo upoštevani.

ali

  1. Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov [email protected] pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje kratek avtorski video, na katerem so izdelki Bahlsen servirani ob kavi, tako kot jih najraje uživate vi.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski naslov sodelujoče osebe.
S posameznim videom lahko sodeluje samo ena oseba, videi, ki so enaki ali se minimalno razlikujejo od že sodelujočih, bodo iz žrebanja izločeni, četudi jih bo poslala druga oseba.

S posameznim videom lahko v nagradni igri sodeluje le ena oseba, in sicer tista, katere elektronsko sporočilo je organizator prejel najprej. V primeru, da bi bila v elektronskem sporočilu navedena imena več oseb, bo organizator štel, da v nagradni igri sodeluje prva navedena oseba in bo nagrado podelil le tej osebi.

Posamezna oseba lahko z videom sodeluje le enkrat. V primeru, da bo posamezna oseba posredovala na spletni naslov večje število videov, četudi različnih, se bo upošteval samo prvo prispeli.

Oglasi

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v roku 10 delovnih dni po zaključku nagradne igre (t.j. najkasneje do 10.12.2021), in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Kotnikova 28, Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro v nagradni igri sodelujočih oseb, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo enkopravno sodelovali vsi veljavni vnosi računov ter z elektronsko pošto prejeti videi v času trajanja nagradne igre, to je od 2.11.2021 (od 00.00 ure dalje) do najkasneje 30.11.2021 (do 24.00 ure).
O poteku žrebanja bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

Rezultati žrebanja

Seznam izžrebanih dobitnikov nagrad z imenom in začetno črko priimka bo organizator objavil na svoji spletni strani ter na spletni strani Spara v roku 3 delovnih dni po izvedenem žrebanju.

Obvestilo, da je bila oseba izžrebana za nagrado, bo v izogib neosnovanemu pričakovanju nagrade hkrati posredoval z elektronsko pošto tudi vsaki posamezni izžrebani osebi na elektronski naslov, s katerim je izžrebanec sodeloval.
Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil najkasneje v roku 14 dni po prejemu zahtevanih podatkov s strani posameznega izžrebanca.

Dostava in izročitev nagrad

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.
O pravici do prejema nagrade bo organizator posameznega nagrajenca obvestil na elektronski naslov, ki ga je navedla oseba, ki je sodelovala v nagradni igri, in sicer v roku 3 delovnih dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade (naslov, poštna številka, davčna številka, originalen račun v primeru sodelovanja z nakupom..).

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil s priporočeno pošto, oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 14 dni od prejema zahtevanih podatkov.

V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel,
izgubi pravico do nagrade. Ta nagrada šteje kot nepodeljena.

Pravila

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

> 20 nagradnih iger si lahko ogledate TUKAJ <Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre

Oglasi