Bahlsen nagradna igra 2021: Kupuj izdelke Bahlsen in sodeluj v nagradni igri!

Trajanje:

Bahlsen nagradna igra poteka od 2.11.2021 do vključno 30.11.2021.

Nagrade:

  • 3 x Illy retro aparat za pripravo kave
  • 30x paket izdelkov Bahlsen

Pogoji za sodelovanje

Nakup artikla Bahlsen ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve v zvezi z nagradno igro na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje:

  1. S hkratnim nakupom dveh izdelkov Bahlsen v trgovinah Spar v času trajanja nagradne igre.

Oseba sodeluje tako, da na za to predpripravljeni aplikaciji na spletni strani organizatorja nagradne igre www.magistrat.si vnese:

  • številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov
  • ime in priimek
  • svoj elektronski naslov (e-mail)

Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah Spar v okviru razpoložljivega asortimana. Nagradna igra velja za nakupe, ki so opravljeni v zgoraj navedenih trgovinah in izključno na teritoriju Slovenije.

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje z različnimi številkami računov. Vsak dodatni vnos številke računa za nakup izdelkov Bahlsen pomeni povečanje možnosti za uspešno sodelovanje v nagradni igri. Več nakupov pomeni več možnosti za nagrado.
Vkolikor bo posamezna številka računa vnešena večkrat, bo organizator v žrebanju upošteval samo prvi vnos.
Oseba, ki sodeluje v nagradni igri, mora v primeru, da je izžrebana za nagrado, kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun. Upoštevani bodo izključno originalni računi, kopije ali duplikati ne bodo upoštevani.

ali

  1. Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov [email protected] pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje kratek avtorski video, na katerem so izdelki Bahlsen servirani ob kavi, tako kot jih najraje uživate vi.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski naslov sodelujoče osebe.
S posameznim videom lahko sodeluje samo ena oseba, videi, ki so enaki ali se minimalno razlikujejo od že sodelujočih, bodo iz žrebanja izločeni, četudi jih bo poslala druga oseba.

S posameznim videom lahko v nagradni igri sodeluje le ena oseba, in sicer tista, katere elektronsko sporočilo je organizator prejel najprej. V primeru, da bi bila v elektronskem sporočilu navedena imena več oseb, bo organizator štel, da v nagradni igri sodeluje prva navedena oseba in bo nagrado podelil le tej osebi.

Posamezna oseba lahko z videom sodeluje le enkrat. V primeru, da bo posamezna oseba posredovala na spletni naslov večje število videov, četudi različnih, se bo upošteval samo prvo prispeli.

Oglasi

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v roku 10 delovnih dni po zaključku nagradne igre (t.j. najkasneje do 10.12.2021), in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Kotnikova 28, Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro v nagradni igri sodelujočih oseb, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo enkopravno sodelovali vsi veljavni vnosi računov ter z elektronsko pošto prejeti videi v času trajanja nagradne igre, to je od 2.11.2021 (od 00.00 ure dalje) do najkasneje 30.11.2021 (do 24.00 ure).
O poteku žrebanja bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

Rezultati žrebanja

Seznam izžrebanih dobitnikov nagrad z imenom in začetno črko priimka bo organizator objavil na svoji spletni strani ter na spletni strani Spara v roku 3 delovnih dni po izvedenem žrebanju.

Obvestilo, da je bila oseba izžrebana za nagrado, bo v izogib neosnovanemu pričakovanju nagrade hkrati posredoval z elektronsko pošto tudi vsaki posamezni izžrebani osebi na elektronski naslov, s katerim je izžrebanec sodeloval.
Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil najkasneje v roku 14 dni po prejemu zahtevanih podatkov s strani posameznega izžrebanca.

Dostava in izročitev nagrad

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.
O pravici do prejema nagrade bo organizator posameznega nagrajenca obvestil na elektronski naslov, ki ga je navedla oseba, ki je sodelovala v nagradni igri, in sicer v roku 3 delovnih dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade (naslov, poštna številka, davčna številka, originalen račun v primeru sodelovanja z nakupom..).

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil s priporočeno pošto, oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 14 dni od prejema zahtevanih podatkov.

V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel,
izgubi pravico do nagrade. Ta nagrada šteje kot nepodeljena.

Pravila

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre