Bahlsen nagradna igra 2022: OSVOJI NAGRADE Z IZDELKI BAHLSEN!

Oglasi

Trajanje:

BAHLSEN nagradna igra poteka od 01.09.2022 do vključno 30.09.2022.

Nagrade:

  • 10 x Emporium bon za 100 EUR
  • 30 x paket izdelkov Bahlsen

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju
nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve v zvezi z nagradno igro na pogodbeni podlagi.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup artikla BAHLSEN ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

S NAKUPOM

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje s hkratnim nakupom dveh izdelkov BAHLSEN v
trgovinah Spar v času trajanja nagradne igre.

Oseba sodeluje tako, da na za to predpripravljeni aplikaciji na spletni strani organizatorja nagradne igre www.magistrat.si vnese
• številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov (vklj.s pomišljaji 15-
mestna številka)
• ime in priimek
• svoj elektronski naslov (e-mail)

Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah Spar v okviru razpoložljivega asortimana. Nagradna igra velja za nakupe, ki so opravljeni v zgoraj navedenih trgovinah in izključno na teritoriju Slovenije.

Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od 1.9.2022 do vključno 30.9.2022. Račun lahko
poleg navedenih artiklov vsebuje tudi druge artikle.

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje z različnimi številkami računov. Vsak dodatni vnos številke računa za nakup izdelkov BAHLSEN pomeni povečanje možnosti za uspešno sodelovanje v nagradni igri. Več nakupov pomeni več možnosti za nagrado.

Vkolikor bo posamezna številka računa vnešena večkrat, bo organizator v žrebanju upošteval samo prvi vnos.

BREZ NAKUPA

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov
[email protected] pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje kratek avtorski video, na katerem so izdelki BAHLSEN na tematiko »»Bahlsen – najboljši piškoti«.
Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski
naslov sodelujoče osebe.

S posameznim videom lahko sodeluje samo ena oseba. Videi, ki so enaki ali se minimalno
razlikujejo od že sodelujočih, bodo iz žrebanja izločeni, četudi jih bo poslala druga oseba.

S posameznim videom lahko v nagradni igri sodeluje le ena oseba, in sicer tista, katere
elektronsko sporočilo je organizator prejel najprej. V primeru, da bi bila v elektronskem
sporočilu navedena imena več oseb, bo organizator štel, da v nagradni igri sodeluje prva
navedena oseba in bo nagrado podelil le tej osebi.
Posamezna oseba lahko z videom sodeluje le enkrat. V primeru, da bo posamezna oseba
posredovala na spletni naslov večje število videov, četudi različnih, se bo upošteval samo prvo prispeli.

Oseba s tem, ko na elektronski naslov organizatorja pošlje elektronsko sporočilo z videom in svojimi osebnimi podatki, eksplicitno soglaša s pogoji nagradne igre in dovoljuje, da
organizator nagradne igre Magistrat International d.o.o. zbira, hrani, obdeluje in uporablja osebne podatke in video za namene izvedbe nagradne igre in podelitve nagrad.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v roku 10 delovnih dni po zaključku
nagradne igre (t.j. najkasneje do 14.10.2022), in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Kotnikova 28, Ljubljana.

Objava nagrajencev

Seznam izžrebanih dobitnikov nagrad z imenom in začetno črko priimka bo organizator objavil na svoji spletni strani ter na spletni strani Spara v roku 3 delovnih dni po izvedenem žrebanju.

Organizator bo obvestilo, da je bila oseba izžrebana za nagrado, v izogib morebitnemu
napačnemu tolmačenju izžrebancev zaradi omejitev pri objavi podatkov, z elektronsko pošto posredoval tudi vsaki posamezni izžrebani osebi na elektronski naslov, s katerim je izžrebanec sodeloval.

Obveščanje nagrajencev

Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil najkasneje v roku 14 dni po prejemu
zahtevanih podatkov s strani posameznega izžrebanca .

Nagrajenec mora organizatorju nagradne igre kot pogoj za izročitev nagrade predložiti osebne podatke: ime, priimek, točen naslov, davčno številko, ter v primeru sodelovanja z nakupom, originalni račun

Dostava in izročitev nagrad

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil s priporočeno pošto, oz. izročil
na svojem poslovnem naslovu v roku 14 dni od prejema zahtevanih podatkov.

V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov
organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade. Ta nagrada šteje kot nepodeljena

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

> 20 nagradnih iger si lahko ogledate TUKAJ <Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre

Oglasi