BOOM BOX zgrabi – iPhone 13 vabi

Oglasi

Trajanje:

Boom Box nagradna igra poteka od 01.09.2022 od 00:00 do 1.10.2022 do 23:59:59.

Nagrade:

  • 3 x iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue, pri čemer vrednost posamezne nagrade znaša 1.192,14 EUR (z DDV)
  • 100 x Boom Box paket

Udeleženci nagradne igre

Udeleženci nagradne igre smejo biti vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre, Agenciji ali Operaterju, ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Način sodelovanja v nagradni igri

I. Z NAKUPOM

V katerikoli trgovini Spar ali Interspar na celotnem ozemlju Republike Slovenije kupi vsaj en izdelek Boom Box-a, ki so specificirani v nadaljevanju, ter pošlje številko računa in kontaktne podatke na enega izmed načinov opisanih v nadaljevanju.

a) SMS na številko 6111. Sporočilo mora vsebovati naslednje (brez vejic): BOOM BOX, ime, priimek, številka računa, ki dokazuje nakup izdelka Boom Box.

Primer besedilnega sporočila:
BOOM BOX Ime Priimek 1234567

Po uspešno poslanem besedilnem sporočilu, kot je navedeno v teh Pravilih, udeleženec prejme naslednje besedilno sporočilo:
“Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri Boom Box zgrabi-iPhone 13 vabi. Prosimo, shranite svoj račun. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.boombox.eu/sl, kjer so na voljo tudi Pravila”.

Lahko se zgodi, da bo udeleženec zgornje sporočilo prejel tudi v primeru, da osebnih podatkov (ime in priimek) ni poslal ali pa ni poslal prave številke računa, temveč je poslal neko drugo številko, ki je bila navedena na računu, ki ni številka računa (lahko se zgodi, da številka računa na računu ni jasno navedena). V tem primeru Organizator sam odloči, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne.

Vsako poslano besedilno sporočilo poslano s strani udeleženca, se zaračuna po ceniku mobilnega operaterja.

b) Obrazec objavljen na spletni strani www.boombox.eu/sl, pri čemer se vpiše številko računa, ime, priimek, ulica, poštna številka in kraj, telefonska številka, elektronski naslov.

Vsak udeleženec sme v nagradni igri sodelovati z neomejenim številom prijav, vsakič z drugo številko računa. Posamezni račun je lahko uporabljen samo enkrat in se upošteva kot ena prijava. V kolikor isto številko računa ponovno pošlje preko SMS-a ali spletnega obrazca ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna.

Udeleženec mora račun s katerim sodeluje v nagradni igri hraniti do zaključka nagradne igre in podelitve nagrad.

V nagradno igro bodo uvrščene izključno popolne prijave preko SMS-a ali spletnega obrazca, ki bodo vsebovale vse zahtevane informacije in podatke, v primeru da bo izžrebana prijava, za katero Organizator ugotorvi da je nepopolna bo takšna prijava diskvalificirana in takšnemu izžrebancu nagrada ne bo podeljena.

V nagradni igri sodelujejo izdelki

V nagradni igri sodelujejo izdelki iz Boom Box vseh okusov in embalaže:

OVSENI PIŠKOTKI
Boom Box ovseni piškotki 200g, Boom Box ovseni piškotki s kokosom 200g, Boom Box ovseni piškotki s kakavom 200g, Boom Box ovseni piškotki z brusnicami 200g, Boom box ovseni piškotki 50g, Boom Boox ovseni piškotki s kokosom 50g, Boom Box ovseni piškotki s kakavom 50g, Boom Box ovseni piškotki z brusnicami 50g, Boom Box ovseni piškotki borovnica vanilija 50g, Boom Box ovseni piškotki z začimbami in pomarančo 50g

OVSENI NAPITKI
Boom Box Bio ovseni napitek 1l, Boom Box Bio ovseni napitek z mandlji 1l, Boom Box Bio ovseni napitek z lešniki 1l, Boom Box ovseni napitek s kokosom 1l, Profesionalni BARISTA ovseni napitek 1l, Boom Box Bio ovseni napitek z mandlji 500ml, Boom Box Bio ovseni napitek z lešniki 500ml

OVSENE KAŠE
Boom Box ovsena kaša z gozdnimi sadeži in mandlji 300g, Boom Box ovsena kaša z jabolkom in cimetom 300g, Boom Box ovsena kaša z jagodo in chia semeni 300g, Boom Box ovsena kaša z banano, čokolado in lešniki 300g, Boom Box ovsena kaša s kokosom in čokolado 300g, Boom Box ovsena kaša z arašidi in čokolado 300g, Boom Box ovsena kaša z malino in vanilijo 300g, Boom Box ovseni kaša z lešniki in čokolado 60g, Boom Box ovsena kaša z banano, čokolado in lešniki 60g, Boom Box ovsena kaša z gozdnimi sadeži in mandlji 60g, Boom Box ovsena kaša z jabolkom in cimetom 60g, Boom Box ovsena kaša s kokosom in čokolado 60g, Boom Box Proteinska ovsena kaša z banano in čokolado 60g, Boom Box ovsena kaša z arašidi in čokolado 60g, Boom Box ovsena kaša z malino in vanilijo 60g, Boom Box ovsena kaša z jagodo in chia semeni 60g

OVSENE GRANOLE
Boom Box ovsena granola double chocolate 300g, Boom Box ovsena granola s čokolado in mandlji 300g, Boom Box ovsena granola z oreščki 300g, Boom Box Proteinska ovsena granola s čokolado 300g, Boom Box ovsena granola z gozdnimi sadeži, kokosom in mandlji 300g, Boom Box ovsena granola double chocolate 60g, Boom Box ovsena granola s čokolado in mandlji 60g, Boom Box ovsena granola z oreščki 60g, Boom Box ovsena granola s kokosom, mandlji, belo čokolado in vanilijo 60g, Boom Box Proteinska ovsena granola s čokolado 60g, Boom Box ovsena granola z gozdnimi sadeži, kokosom in mandlji 60g

II. BREZ NAKUPA

Nakup izdelkov Boom Box ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer na način, da udeleženec izpolni obrazec objavljen na spletni strani www.boombox.eu/sl, pri čemer predlaga dva nova okusa ovsenih kaš Boom Box ter ju odda v za to predvideno polje z navedbo »Ustvarite dva nova okusa ovsene kaše Boom Box« na www.boombox.eu/sl, vključno z vsemi zahtevanimi podatki.

K temu vpiše še ostale podatke: ime, priimek, ulica, poštna številka in kraj, telefonska številka, elektronski naslov. Na spletni strani www.boombox.eu/sl, se bo od udeleženca zahtevalo soglasje k Pravilom nagradne igre, ter morebitna druga potrebna soglasja, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov.

Vsak posameznik lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi okusi ovsenih kaš Boom Box, vendar se morajo v celoti razlikovati od že obstoječih okusov ovsenih kaš Boom Box, ter že prejetih novih okusov ovsenih kaš Boom Box istega udeleženca. V nasprotnem primeru bodo te prijave v nagradno igro diskvalificirane.

Posamezen predlog novega okusa lahko udeleženec uporabi le enkrat. Vsi, ki želijo sodelovati v nagradni igri brez nakupa izdelka, morajo zahtevan predlog novih okusov oblikovati sami za kar s sodelovanjem v nagradni igri izrecno jamčijo.

Žrebanje nagrad

V nagradni igri bodo skupno 4 tedenska nagradna žrebanja. Žrebanja bodo potekala v skladu z razporedom, opredeljenem v nadaljevanju.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v prostorih Agencije na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana po naslednjem razporedu:

1. Teden, dne 12.09.2022, bo med tistimi, ki bodo SMS, oziroma nova okusa za sodelovanje brez nakupa, oddali do 10.09.2022 do 23:59:59 izžrebano 25 Boom Box paketov

2. Teden, dne 19.09.2022, bo med tistimi, ki bodo SMS, oziroma nova okusa za sodelovanje brez nakupa, oddali do 17.09.2022 do 23:59:59 izžrebano 25 Boom Box paketov in 1 iPhone 13 Pro 128GB

3. Teden, dne 26.09.2022, bo med tistim, ki bodo SMS, oziroma nova okusa za sodelovanje brez nakupa, oddali do 24.09.2022 do 23:59:59 izžrebano 25 Boom Box paketov in 1 iPhone 13 Pro 128GB

4. Teden, dne 3.10.2022, bo med tistimi, ki bodo SMS, oziroma nova okusa za sodelovanje brez nakupa, oddali do 01.10.2022 do 23:59:59 izžrebano 25 Boom Box paketov in 1 iPhone 13 Pro 128 GB

Ena oseba sme osvojiti samo eno od nagrad iz celotnega nagradnega sklada, v kolikor se bo izkazalo da je izžrebanec katerokoli nagrado že prejel, se mu nagrada ne podeli in bo izžreban nov nagrajenec.

Obveščanje nagrajencev

Prejemniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni s klicom na telefonsko številko, ki so jo predložili ob prijavi, v 8 dneh po posameznem žrebanju, oziroma v kolikor Organizator prejemnika nagrad v tem roku po telefonu ne bo uspel obvestiti bo obveščen tudi pisno po SMS sporočilu ali elektronski pošti. Prejemnik nagrade se mora na obvestilo po SMS sporočilu ali po elektronski pošti odzvati v roku 5 dni od prejema v nasprotnem primeru do nagrade ni upravičen organizator pa mu nagrade ni dolžan podeliti.

Objava nagrajencev

Imena nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 7 dneh po vsakem žrebanju na spletni strani www.boombox.eu/sl.

Prevzem nagrad

Nagrajenci, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo lahko nagrado prevzeli, odvisno od dogovora z Agencijo, osebno ali po pošti, v 30 dneh od datuma prejema pisnega obvestila o prejemu nagrade, s predložitvijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta (v vpogled) in predložitvijo davčne številke. Po potrebi se z nagrajenci podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence plačal Organizator nagradne igre. Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine).

Nagrajenec mora Organizatorju posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade (naslov stalnega prebivališča, ki mora biti na ozemlju Republike Slovenije) v 7 dneh po prejemu klica oziroma obvestila o upravičenosti do nagrade, dostavljenega s strani Organizatorja. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi.

Pravila Boom Box nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi