Brezplačna nagradna igra – DOŽIVETJE 0.0

Oglasi

Trajanje:

Nagradna igra se izvaja v vseh trgovinah in franšizah Tuš, na območju Republike Slovenije in traja od vključno 1.8.2022 do vključno 30.9.2022

Nagrade:

  • 10 x pametna ura Huawei Watch GT Runner
  • 50 x fitnes set Doživetje 0.0

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Pivovarna Laško Union d.o.o., družbi Agencija 101, podjetju 7S d.o.o., in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre.

Način sodelovanja v nagradni igri

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na sledeča 2 načina:

a) Potrošnik sodeluje v nagradni igri ob nakupu kateregakoli artikla iz portfelja Izbira 0.0 v trgovini Tuš ter pošljejo ključno besedo DOŽIVETJE 0.0 in unikatno kodo z računa na 3939.

Primer SMS sporočila:
DOŽIVETJE 0.0 812123456 (na številko 3939).
V naslednjem koraku (po poslanem SMS sporočilu) bo udeleženec prejel povratno SMS sporočilo, da je vključen v žrebanje za nagrade. Udeleženec mora račun shraniti, saj se po žrebu preveri ali je nagrajenec izpolnil vse pogoje nagradne igre.

Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinja z objavo svojih podatkov (ime in priimek) za namene obveščanja o nagrajencih.

V nagradni igri je mogoče sodelovati večkrat, v primeru nakupa vsakič z drugo številko računa. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

V nagradni igri bodo upoštevane kode z računov, ki bodo poslani na številko 3939 najkasneje do 30.09.2022, do 23:59 ure. Upoštevani bodo računi s trgovin Tuš na ozemlju Republike Slovenije, ki dokazujejo nakup najmanj enega produkta med zgoraj navedenimi in so bili izdani v času trajanja nagradne igre.

b) Brez nakupa: s pravilnim odgovorom na vprašanje na spletnem mestu www.dozivetje00.si

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki bo izvedeno 4.10.2022 ob 12. uri na sedežu izvajalca nagradne igre.

Nagrajenci bodo izžrebani s pomočjo naključnega računalniškega žreba izmed podanih prijav. Žreb bo nadzorovala tričlanska komisija, ki jo imenuje izvajalec.

Obveščanje nagrajencev

Izžrebani nagrajenci bodo o prejemu nagrade v roku 3 delovnih dni obveščeni ali preko oddane telefonske številke ali elektronskega naslova.

Prevzem nagrad

Nagrajenci glavnih nagrad (Huawei Watch GT Runner) so dolžni organizatorju v roku 7 delovnih dni (od dne, ko organizator odpošlje elektronska sporočila ali SMS) na e-naslov ([email protected]) potrditi sprejem nagrade in sporočiti davčno številko. Nagrajenec se z organizatorjem dogovori za osebni prevzem nagrade v roku 14 dni od potrditve prejema nagrade.

Nagrajenci ostalih nagrad (fitnes set) bodo nagrado prejeli po pošti na naslov, ki ga sporočijo na e-naslov [email protected] v roku 7 delovnih dni po prejemu obvestila organizatorja o nagradi. Nagrada bo na pošto oddana najkasneje v roku 1 meseca.

Pravila Laško nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete www.dozivetje00.si

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi