Cedevita nagradna igra 2021: Vsak dan delimo nove spomine

Oglasi

Cedevita nagradna igra traja od 1.6.2021 do 30.6.2021

Sklad nagrad vsebuje:
30 x POLAROID NOW črn fotoaparat

Udeleženci nagradne igre smejo biti vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v nagradni igri v času njenega trajanja.

Nagradna igra je organizirana in se izvaja v vseh prodajalnah Mercator na celotnem ozemlju Republike Slovenije za vse potrošnike izdelkov iz 3.čl. teh pravil.

V nagradni igri sme sodelovati vsak potrošnik, ki je starejši od 18 let in ki v času trajanja nagradne igre pristopi k sodelovanju na enega izmed spodnjih načinov:

1. Z nakupom:
V katerikoli trgovini Mercator kupi vsaj eno pakiranje Cedevite iz 3. člena teh pravil,
ter;
a) pošlje SMS na številko 6060 z vsebino: CEDEVITA, ŠT. RAČUNA, IME IN PRIIMEK, NASLOV. Potrditveno SMS sporočilo je brezplačno. Podrobne informacije o stroških sodelovanja s SMS sporočilom potrošnik najde na http://nth-media.biz/splosnipogoji-sms-6060/mercator.
ali
b) brezplačno z vpisom na spletni strani www.CedevitaNagrajuje.si kjer vpiše naslednje podatke: št. računa, ime, priimek, ulica, poštna številka in kraj, telefonska številka in datum rojstva. Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje k Pravilom nagradne igre, ter morebitna druga potrebna soglasja, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov.

V nagradno igro so vključena pakiranja Cedevite 200g, 500g ali 1000g Cedevite.

2. Brez nakupa:
Nakup izdelkov Cedevita ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer na način, da udeleženec napiše kratko zgodbo v obsegu najmanj 500 znakov (največ 1000 znakov) tako, da uporabi stavka: »MOJ NAJLJUBŠI OKUS CEDEVITE JE…in NAJPOGOSTEJE JO UŽIVAM MEDTEM KO,…« v za to predvidenem polju na spletni strani www.CedevitaNagrajuje.si
Vsi, ki želijo sodelovati v nagradni igri brez nakupa izdelka, morajo zahtevano besedilo za sodelovanje samostojno oblikovati in biti izključni avtorji besedila.

V nagradni igri bo skupno 30 nagradnih žrebanj. Žrebanje bo potekalo v skladu z razporedom, opredeljenem v nadaljevanju. V vsakem od teh posameznih žrebanj sodelujejo vse pravilno oddane prijave do 23:59:59 ure, dan pred dnevom žrebanja. Žrebanje nagrajencev bo potekalo v prostorih Agencije po naslednjem razporedu:
V ponedeljek 7.6. ob 11.00 uri bomo žrebali dobitnike dnevnih nagrad (6 nagrad)
V ponedeljek 14.6. ob 11.00 uri bomo žrebali dobitnike dnevnih nagrad (7 nagrad)
V ponedeljek 21.6. ob 11.00 uri bomo žrebali dobitnike dnevnih nagrad (7 nagrad)
V ponedeljek 28.6. ob 11.00 uri bomo žrebali dobitnike dnevnih nagrad (7 nagrad)
V četrtek 1.7. ob 11.00 uri bomo žrebali dobitnike dnevnih nagrad (3 nagrade)

Ena oseba lahko osvoji samo eno od nagrad, v kolikor se bo izkazalo da je izžrebanec nagrado že prejel, se mu nagrada ne podeli in bo izžreban nov nagrajenec. Nagrajenci bodo izbrani iz centralne baze podatkov, s pomočjo računalniške aplikacije z naključnim izborom. Žrebanja bo nadzorovala tričlanska komisija, o poteku žrebanja pa se bo vodil tudi zapisnik.

Imena nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 8 dneh po vsakem žrebanju na spletni strani www.CedevitaNagrajuje.si. Prejemniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni tudi pisno po elektronski pošti v 8 dneh po žrebanju.

Nagrajenci bodo lahko nagrado prevzeli v 30 dneh od datuma prejema pisnega obvestila o prejemu nagrade, s predložitvijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta in davčne številke. Po potrebi se z nagrajenci podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade. O načinu prevzema nagrade se bosta Agencija in nagrajenec dogovorila po telefonu.

V nagradni igri lahko sodelujete na cedevitanagrajuje.si

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi