Oglasi

Cedevita nagradna igra 2023: OPREMI VSE ZA RITUALE CE!

Oglasi

Trajanje:

Cedevita nagradna igra poteka od 01.02.2023 do 31.03.2023.

Nagrade:

  • 2 x 5.000 € na IKEA darilno kartico – vrednost posamezne nagrade je 5.000,00 EUR
  • 20 x 500 € na Diners Club potrošniško kartico – vrednost posamezne nagrade je 500,00 EUR

Udeleženci nagradne igre

Udeleženci nagradne igre smejo biti vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji

IZDELKI IN PAKIRANJA, KI SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri sodelujejo vsi okusi Cedevite v 200 g, 455 g ali 900 g pakiranju.

Način sodelovanja v nagradni igri

I. Z nakupom:

V kateri koli trgovini v Republiki Sloveniji kupi vsaj en izdelek Cedevita iz teh pravil in pošlje številko računa preko obrazca objavljenega na spletni strani www.cedevita.com.

Oglasi

Udeleženec na spletni strani www.cedevita.com izpolni spletni obrazec, kjer vnese številko računa, obvezne osebne podatke, potrebne za izvedbo nagradne igre in doseganje namena, za katerega je igra organizirana skladno s temi Pravili (ime in priimek, kontaktna telefonska številka, e-mail naslov in leto rojstva), ter odda soglasje za strinjanje s pravili nagradne igre in obveščanje (soglasje za obveščanje je neobvezno).

Vsak udeleženec sme v nagradni igri sodelovati z neomejenim številom prijav, vsakič z drugo številko računa. Posamezni račun sme biti uporabljen samo enkrat in se upošteva kot ena prijava v nagradno igro. V primeru, da kodo z isto številko ponovno pošlje ista ali druga oseba bo ta prijava razglašena za neveljavno. Ne glede na navedeno je vsak udeleženec upravičen le do ene nagrade.

Udeleženec mora račun s katerim sodeluje v nagradni igri hraniti do zaključka nagradne igre in podelitve nagrad. V primeru, če je oseba izžrebana, bo za prevzem nagrade potrebna predložitev računa na podlagi katerega je bila izžrebana.

V nagradno igro bodo uvrščene izključno popolne prijave preko spletnega obrazca, ki bodo vsebovale vse zahtevane informacije in podatke, v primeru da bo izžrebana prijava, za katero Organizator ugotovi, da je nepopolna oziroma ne izpolnjuje vseh pogojev kot izhajajo iz teh Pravil, bo takšna prijava diskvalificirana in takšnemu izžrebancu nagrada ne bo podeljena.

II. Brez nakupa:

Nakup izdelkov Cedevita ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelovanje v nagradni igri je možno tudi brez nakupa, in sicer tako, da udeleženec pošlje kratko zgodbo (do 300 besed) na temo „Kakšen je tvoj CE ritual“ (v nadaljevanju zgodba) preko obrazca na spletni strani www.cedevita.com. Poleg zgodbe mora udeleženec vnesti še obvezne osebne podatke, potrebne za izvedbo nagradne igre in doseganje namena, za katerega je igra organizirana skladno s temi Pravili (ime in priimek, kontaktna telefonska številka, e-mail naslov in leto rojstva), ter odda soglasje za strinjanje s pravili nagradne igre in obveščanje (soglasje za obveščanje je neobvezno).

Vsak posameznik sme v času trajanja te nagradne igre sodelovati z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe v vsaj 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega sodelujočega. V nasprotnem primeru bodo te zgodbe diskvalificirane.

Žrebanje nagrad

V nagradni igri bo skupno le eno žrebanje in sicer prvi delovni dan po zaključku nagradne igre, 03.04.2023. V žrebanju sodelujejo vse pravilno oddane prijave med 01.02.2023 00:00 in 31.03.2023 23:59:59. Najprej bo potekalo žrebanje za IKEA darilni kartici, nato še za Diners Club potrošniške kartice.

Nagrajenci bodo izžrebani iz centralne baze podatkov, z računalniško aplikacijo po metodi naključne izbire. Žrebanje bo nadzorovala tričlanska komisija, ki bo o poteku žrebanja vodila zapisnik.

Objava nagrajencev

Imena nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 8 dneh po žrebanju na Facebook strani https://www.facebook.com/CedevitaSlovenija spletnih straneh Cedevite www.cedevita.com

Prevzem nagrad

Nagrajencem, ki izpolnjujejo pogoje po teh Pravilih, bo omogočen prevzem nagrade v roku 30 dni od dneva prejema pisnega obvestila o upravičenosti do nagrade, s predložitvijo osebne izkaznice ali drugega identifikacijskega dokumenta na vpogled ter dostavo naslova za pošiljanje nagrade in davčne številke v Republiki Sloveniji. Po potrebi se z nagrajenci podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade. O načinu prevzema nagrad se bosta Organizator in nagrajenec dogovorila po telefonu.

Pravila Cedevita nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete na povezavi www.cedevita.com/si/opremi-vse-za-rituale-ce

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi