Cedevita: Povej tako, kot je

Oglasi

Trajanje:

Cedevita nagradna igra poteka od 22.5.2023. od 00:00h do 22.6.2023 do 19:59h.

Nagrade:

  • 1 x darilni bon 300€ za Ryanair in paket izdelkov Cedevita Vitamin Water
  • 2 x Cedevita Vitamin Water napihljivo blazino in paket/vez izdelkov Cedevita Vitamin Water
  • 3 x 3 pakete/veze izdelkov Cedevita Vitamin Water(okuse izbere organizator)

Udeleženci nagradne igre

Na natečaj se sme prijaviti vsak polnoletni potrošnik (fizična oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji).

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni, lastniki in vodstvo Organizatorja ali Agencije in njenih povezanih podjetij ter člani njihovih ožjih družin (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci, bratje, sestre in pravno izenačene osebe), oziroma druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji in izvedbi tega natečaja

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup izdelkov Cedevita ni pogoj za sodelovanje v natečaju.

Prijava poteka preko spletne strani www.recitakokakoje.com/si najkasneje do 22.6.2023 do 19:59. V okviru prijave je potrebno v obrazcu iz menija izbrati frazo, ter zanjo na najbolj kreativen in izviren način napisati ustrezen opis oziroma pojasnilo na temo “Povej tako, kot je in kaj fraza zares pomeni”

Vnesti je potrebno obvezne osebne podatke, potrebne za izbor udeležencev in doseganje namena, za katerega je natečaj organiziran skladno s temi Pravili (ime in priimek, kontaktna telefonska številka, e-mail naslov).

IZBOR FINALISTOV IN KONČNEGA NAGRAJENCA

V natečaju bo strokovna komisija skupno izbrala šest nagrajencev in vsakemu podelila eno nagrado.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije:

  1. Originalnost prevodov
  2. Kreativnost
  3. Kakovost in komunikacijska jasnost prevodov
  4. Faktor originalnosti in presenečenja
  5. Sporočilnost

Objava nagrajencev

Imena šestih nagrajencev bodo objavljena 22. 6. 2023 na spletni strani www.recitakokakoje.com/si

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo po končnem izboru obveščeni tudi pisno po elektronski pošti najkasneje v osmih dneh po zaključenem izboru s strani organizatorja.

Prevzem nagrad

Nagrajenci, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo najkasneje v osmih dneh po objavi nagrajencev na spletni strani www.recitakokakoje.com/si pozvani k prevzemu nagrade, ter bodo skupaj z Organizatorjem natančno definirali, način in pogoje prevzema nagrade.

Nagrajenec mora najprej Organizatorju posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade (naslov stalnega prebivališča, ki mora biti na ozemlju Republike Slovenije, davčno številko v Republiki Sloveniji) v sedmih dneh po prejemu obvestila o upravičenosti do nagrade, poslanega s strani Organizatorja. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi, Organizator pa lahko izbere drugega nagrajenca.

Če Organizator od posameznega nagrajenca za potrebe izročitve nagrade potrebuje še kakršne koli dodatne podatke, jih mora posamezni nagrajenec dostaviti posredovati v petih delovnih dneh od datuma prejema poziva k predložitvi podatkov, sicer ima Organizator pravico, da nagrade temu nagrajencu ne podeli, Organizator pa lahko izbere drugega nagrajenca.

Pravila Cedevita nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete na povezavi www.recitakokakoje.com/si

> 20 nagradnih iger si lahko ogledate TUKAJ <Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre

Oglasi