Coca-Cola nagradna igra 2022: Coca-Cola APP

Oglasi

Trajanje:

Coca-Cola nagradna igra traja od 11.04.2022 in traja do vključno 17.6.2022. Nagradna igra se organizira na območju Republike Slovenije.

Nagrade:

1 x Coca-Cola hladilnik
5 x Coca-Cola mešalnik
15 x Coca-Coca opekač

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Slovenije. V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 13 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, mlajša od 16 let ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od omenjenih oseb.

Način sodelovanja v nagradni igri

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri:

Z nakupom proizvodov organizatorja nagradne igre, ki so predmet nagradne igre oziroma promocije, preko katerih zbirajo kovance, s katerimi lahko sodelujejo tudi v žrebanju (t.i. raffle), po svoji izbiri, znotraj mobilne aplikacije Coca-Cola app. Vsak nakup produkta, ki je vključen v promocije, je vreden 1 valuto. Sodelujoči lahko kombinira zbrane točke z različnih proizvodov.

S posredovanjem avtorskega sestavka na temo „Zakaj mi je všeč Coca-Cola app?“ na elektronski naslov [email protected]. Udeleženec se s tem, ko posreduje sestavek oziroma zgodbo strinja s predmetnimi splošnimi pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.coca-cola.si. Sestavek mora vsebovati 1.500 znakov za pridobitev 1 valute. Sestavek mora biti pripravljen v slovenskem jeziku.

Za sodelovanje si morajo sodelujoči naložiti mobilno aplikacijo Coke App (v nadaljevanju aplikacija), ki je dosegljiva na AppStore in Google Play. Ko aplikacijo uspešno naložijo na svoje mobilne telefone, se morajo sodelujoči registrirati in ustvariti profil v aplikaciji, vnesti svoje osebne podatke in sprejeti pravila nagradne igre ter podati soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vsak sodelujoči ima lahko izključno največ en profil znotraj aplikacije. Aplikacija bo sodelujočega vodila skozi pravilno uporabo.

Po registraciji se v aplikacijo na za to označeno mesto vnese desetmestno kodo, ki jo je potrošnik prejel na enega izmed spodaj navedenih načinov (nakup ali priprava sestavka, kot spodaj). Ne glede na način pridobitve desetmestne kode velja, da je vsako kodo mogoče koristiti izključno enkrat. Če se bo v aplikacijo koda vnašala večkrat, se bo upošteval le prvi vnos, vsi naknadni pa se ne bodo upoštevali. Kode in druge promocijske etikete, ki se ne nanašajo na navedeno promocijo, se ne morejo koristiti znotraj te promocije.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženec je lahko, kljub večkratnem sodelovanju na oba načina (več nakupov in/ali več zgodb), izžreban samo enkrat.

Vsak lahko sodeluje v nagradni igri največ petindvajsetkrat (25x) s porabo različnih kombinacij kovancev ali pridobljenih draguljev (gems), ki jih menja za kovance, kot to izhaja iz predmetnih pravil in pravil igre za zbiranje draguljev (gems), ki so opisana znotraj aplikacije. Vsi kovanci, ki ne bodo pridobljeni na zakonit način, bodo iz nagradne igre izločeni.

Poslane zgodbe, ki jih bo organizator prejel po 17.06.2022, ne bodo prejele valut za sodelovanje v žrebu. Kode se bodo lahko vnašale v žreb oziroma raffle izključno do 17.06.2022 do 23:59:59 ure.

Nagradno žrebanje

Tekom trajanja predmetne nagradne igre bo potekalo več žrebanj, in sicer bodo točni datumi žrebanj in udeleženci v posameznem žrebanju objavljeni znotraj aplikacije in v dodatku k tem pravilom objavljenim na isti način kot ta pravila, ki je sestavni del teh pravil. Točni datumi žrebanj bodo uporabniku ves čas na voljo za vpogled.

Nagrajenci bodo izžrebani z naključno izbiro računalnika. Žrebanje bo opravljeno v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Motnica 9, 1236 Trzin, nadzorovala pa ga bo dvočlanska komisija, ki jo določi izvajalec.

Dobitniki nagrad

Končni izid nagradne igre (nagrajenci) bo objavljen na spletni strani organizatorja – www.coca-colahellenic.si

Prevzem nagrad

Če dobitnik nagrade v roku 8 dni od dne žreba ni dosegljiv na elektronskem naslovu, ki ga je navedel ob registraciji profila, dobitnik izgubi nagrado. Organizator bo nato izžrebal nadomestnega dobitnika nagrade, ki bo o nagradi obveščen skladno s predmetnimi pravili.

Dobitnik nagrade mora osebi za stik pri organizatorju nagradne igre predložiti vse potrebne informacije.

Dobitniki nagrade bodo svojo nagrado prevzeli osebno. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec dostaviti kopijo svojega osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (v primeru, ko vrednost nagrade presega 42,00 EUR). V kolikor sodelujoči ne bo delil z organizatorjem podatkov o njegovi davčni številki v primeru, da vrednost nagrade presega 42 EUR, si organizator pridržuje pravico, da nagrade ne podeli.

Pravila Coca-Cola nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi