Cockta nagradna igra 2021: IGRAJ ZA SVOJO STVAR

Trajanje

Cockta nagradna igra traja od 1.9.2021 do 30.9.2021.

NAGRADNI SKLAD:

30 x GO PRO Hero 9 kamera

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 10.050 EUR z vključenim DDV

POGOJI ZA SODELOVANJE

Udeleženci nagradne igre smejo biti vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v nagradni igri v času njenega trajanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre, Družbi ali Agenciji ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi
nagradne igre.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri sme sodelovati vsak potrošnik, ki je starejši od 18 let in ki v času trajanja nagradne igre pristopi k sodelovanju na enega izmed spodnjih načinov:

 1. Z nakupom:
  V katerikoli trgovini Spar ali Interspar kupi vsaj eno pakiranje Cockte (Cockta Original ali Cockta Free, 1,5 l, 0,5 l ali 0,33 l) in z vpisom na spletni strani www.CocktaNagrajuje.si kjer vpiše naslednje podatke: št. računa, ime, priimek, ulica, poštna številka in kraj, telefonska številka in datum rojstva. Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje k
  Pravilom nagradne igre, ter morebitna druga potrebna soglasja, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov.
  ali
 2. Brez nakupa:
  Nakup izdelkov Cockta ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
  Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer na način, da udeleženec napiše kratko zgodbo v obsegu najmanj 500 znakov (največ 1000 znakov) tako, da uporabi stavka: »COCKTO NAJRAJE PIJEM, KO…«v za to predvidenem polju
  na spletni strani www.CocktaNagrajuje.si
  K temu vpiše še ostale podatke: ime, priimek, ulica, poštna številka in kraj, telefonska številka in datum rojstva. Na spletni strani www.CocktaNagrajuje.si bo od udeleženca zahtevalo soglasje k Pravilom nagradne igre, ter morebitna druga potrebna soglasja, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov.

ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri bo skupno 5 nagradnih žrebanj. Žrebanje bo potekalo v skladu z razporedom, opredeljenem v nadaljevanju.
V vsakem od teh posameznih žrebanj sodelujejo vse pravilno oddane prijave do 23:59:59 ure, na dan pred dnevom žrebanja.

Nagrada: 30 x GO PRO Hero 9 kamera

V ponedeljek 6.9.2021 ob 11.00 uri bomo žrebali dobitnike dnevnih nagrad (5 nagrad)

 • V ponedeljek 13.9.2021 ob 11.00 uri bomo žrebali dobitnike dnevnih nagrad (7 nagrad)
 • V ponedeljek 20.9.2021 ob 11.00 uri bomo žrebali dobitnike dnevnih nagrad (7 nagrad)
 • V ponedeljek 27.9.2021 ob 11.00 uri bomo žrebali dobitnike dnevnih nagrad (7 nagrad)
 • V četrtek 1.10.2021 ob 11.00 uri bomo žrebali dobitnike dnevnih nagrad (4 nagrade)
  Vsak izžrebanec/zmagovalec je prejemnik GO PRO Hero 9 kamera

PREJEMNIKI NAGRAD

Imena, priimki in kraj nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 8 dneh po vsakem žrebanju na spletni strani www.CocktaNagrajuje.si. Prejemniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni tudi pisno po elektronski pošti v 8 dneh po žrebanju.

Vsi sodelujoči v nagradni igri se z udeležbo v nagradni igri, izrecno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek, kraj) na spletnem mestu www.CocktaNagrajuje.si

PREJEM NAGRAD

Nagrajencem, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo nagrade poslane v 30 dneh od datuma prejema pisnega obvestila o upravičenosti do nagrade, s predložitvijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta in davčne številke.

Pravila in sodelovanje

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre