COLGATE- PALMOLIVE nagradna igra v vseh trgovinah LIDL

COLGATE- PALMOLIVE nagradna igra poteka od 27.5.2021. do 19.6.2021 v vseh trgovinah LIDL.

Nagradni sklad vsebuje:
10 x električni skiro Trevi Velociptor ES85W, črn

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

V nagradnem žrebanju se lahko sodeluje na 2 načina:
1. V žrebanju lahko sodelujete tako, da kupite katerikoli izdelek COLGATE-PALMOLIVE in na številko 068 675 844 najkasneje do 19.6.2021 do 24:00 pošljete SMS s ključno besedo COLGATE in številko računa (COLGATExxxxxxx). Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno.
Vsak račun bo upoštevan le enkrat. Računi, poslani večkrat, bodo izločeni iz žrebanja.
ali
2. V nagradni igri lahko sodelujete tudi tako, da odgovorite na nagradno vprašanje.
Nagradno vprašanje:
Po koliko časa je priporočljivo zamenjati vašo zobno ščetko?
a) po 3 mesecih uporabe
b) po 6 mesecih uporabe
c) po 9 mesecih uporabe
Na številko 068 675 844 najkasneje do 19.6.2021 do 24:00 pošljete SMS z odgovorom na nagradno vprašanje (COLGATE črka odgovora). V koledarskem dnevu je možno poslati največ en SMS. Vsi ostali SMS poslani v istem dnevu bodo izločeni iz žrebanja.
Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja

Rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani www.pentagrama.si.

Žrebanje bo 21. 6. 2021 v prostorih organizatorja. Žrebanje bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil. Nagrade dobijo sodelujoči z najvišjimi dodeljenimi števili, padajoče od prve nagrade navzdol. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le enkrat.

Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS 21. 6. 2021.
Nagrajenci bodo morali pred prevzemom dobitkov organizatorju sporočiti svoje osebne podatke vključno z davčno številko in poslati kopijo računa, s katerim so sodelovali v nagradni igri. Rok za sporočanje je 24. 6. 2021 do 10:00. Nagrade dobitnikov, ki do tega roka ne bodo sporočili svojih davčnih številk in/ali kopij računov, bodo prešle na druge udeležence, skladno z 11. členom teh pravil.

Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 01 256 15 31 vsak delavnik od 09h – 14h.

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre