Oglasi

Crunchips nagradna igra: Osvoji nagrade z izdelki Crunchips

Oglasi

Trajanje:

Crunchips nagradna igra poteka od 15.6.2022 do vključno 15.7.2022.

Nagrade:

  • 5 x žar
  • 20 x darilni bon Emporium za 100 EUR
  • 25 x mali zvočnik JBL

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve v zvezi z nagradno igro na pogodbeni podlagi.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup artikla CRUNCHIPS ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

  1. Oseba lahko v nagradni igri sodeluje s hkratnim nakupom dveh (2) izdelkov CRUNCHIPS v trgovinah Mercator v času trajanja nagradne igre.

Oseba sodeluje tako, da na za to predpripravljeni aplikaciji na spletni strani organizatorja nagradne igre www.magistrat.si vnese

  • številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov (vklj.s pomišljaji 15- mestna številka)
  • ime in priimek
  • svoj elektronski naslov (e-mail)
Oglasi

Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega asortimana. Nagradna igra velja za nakupe, ki so opravljeni v zgoraj navedenih trgovinah in izključno na teritoriju Slovenije.

Organizator lahko na izrecno zahtevo račun nagrajencu vrne.

  1. Nakup artikla CRUNCHIPS ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov [email protected] pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje kratek avtorski video, na katerem so izdelki CRUNCHIPS na tematiko “Vse najboljše, Crunchips!”

Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski naslov sodelujoče osebe.

S posameznim videom lahko sodeluje samo ena oseba, videi, ki so enaki ali se minimalno razlikujejo od že sodelujočih, bodo iz žrebanja izločeni, četudi jih bo poslala druga oseba.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v roku 12 delovnih dni po zaključku nagradne igre (t.j. najkasneje do 2.8.2022), in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Kotnikova 28, Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro v nagradni igri sodelujočih oseb, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo enkopravno sodelovali vsi veljavni vnosi računov ter z elektronsko pošto prejeti videi v času trajanja nagradne igre, to je od 15.6.2022 (od 00.00 ure dalje) do najkasneje 15.7.2022 (do 24.00 ure).

Prevzem nagrad

Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil najkasneje v roku 14 dni po prejemu zahtevanih podatkov s strani posameznega izžrebanca.

Nagrajenec mora organizatorju nagradne igre kot pogoj za izročitev nagrade predložiti osebne podatke: ime, priimek, točen naslov, davčno številko, ter v primeru sodelovanja z nakupom, originalni račun.

Pravila in sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi