Diners nagradna igra 2021: Vsako plačilo je začetek nove zgodbe!

Trajanje:

Diners nagradna igra traja od 19.10.2021 do 31.12.2021.

Nagrade:

V nagradni igri se bo enemu izžrebanemu nagrajencu podelila nagrada v obliki plačila porabe po Diners do skupne višine 3.000,00 EUR. Skupna vrednost nagradnega sklada tako znaša 3.000
EUR.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki bodo v obdobju trajanja nagradne igre izpolnile in oddale prijavnico oziroma obrazec za pridobitev kartice Diners Club ter bodo sprejete v članstvo in jim bo izdana osebna Diners Club kartica skladno s Pravili in pogoji za članstvo v Diners Clubu – osebne kartice, ki so na voljo na spletni strani organizatorja www.dinersclub.si.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagradne igre se bo opravilo 6.1.2022 ob 13. uri v prostorih organizatorja. Žrebanje bo nadzirala 3 članska komisija, v sestavi predsednika (Igor Koščak) in dveh članov (Gregor Kozo in Zoran Grbič). Rezultat se vsakokrat zapisniško ugotovi. Žrebanje ni javno. Za izročitev nagrade jamči organizator.

Organizator nagradne igre bo nagrajenca s priporočeno pisno pošiljko obvestil o rezultatih žrebanja v roku sedmih dni po žrebanju. Nagrajenec lahko nagrado zavrne. V tem primeru organizator v primernem roku opravi novo žrebanje.

Pravila

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre