Oglasi

Dr. Oetker nagradna igra 2021: Speči sladko pravljico z Dr. Oetkerjem

Oglasi

Trajanje:

Dr. Oetker nagradna igra poteka v obdobju od 1.12.2021 do 25.12.2021, do 24:00 ure

Nagrade:

  • 25 x darilna kartica PETROL v vrednosti 300 EUR (skupna vrednost 7.500 EUR)
  • 25 x plišasta srnica v vrednosti

Vsak dan se podeli:1 dnevna nagrada, ki zajema 1x darilno kartica PETROL v vrednosti 300 € in 1 x plišasto srnico

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so
starejši od 18 let, in izpolnjujejo v teh pravilih navedene pogoje sodelovanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni družb Dr. Oetker, d.o.o. in zaposleni
hčerinskih ali kako drugače lastniško povezanih podjetij omenjenih družb.

Sodelovanje

Pravico do sodelovanja v nagradni igri ima vsak, ki:

a) Kupi katerekoli izdelke Dr. Oetker, kjer je skupna vrednost računa vsaj 6 EUR z enkratnim nakupom – nakup mora biti prikazan na enem računu, na kateremkoli prodajnem mestu v celi Sloveniji v času trajanja nagradne igre od 1.12.2021 do 25.12.2021, do 24:00 ure.
o Naloži fotografijo celotnega računa in objavi ter vpiše osebne podatke (ime, priimek, naslov, številka telefona in naslov e-pošte) v obrazec, ki se nahaja na www.oetker.si

Oglasi

ali

b) Na spletni strani www.oetker.si objavi esej na temo: Najljubši spomin na praznike in otroštva, dolžine minimalno 1000 znakov in maksimalno 2000 znakov.

Vsak sodelujoči lahko osvoji samo eno nagrado v času trajanja nagradne igre

  • Vsak sodelujoči lahko pošlje neomejeno število prijav, vendar mora biti vsaka prijava z drugim in različnim računom na katerem je viden enkratni nakup katerihkoli izdelkov Dr. Oetker, kjer je skupna vrednost računa vsaj 6 EUR oziroma z novim vsebinsko unikatnim esejem na temo „Najljubši spomin na praznike in otroštva“, dolžine minimalno 1000 znakov in maksimalno 2000 znakov.
  • Vsaka prijava z različnim računom oziroma vsebinsko unikatnim oddanim esejem je lahko izžrebana.
  • V primeru, da sodelujoči isti račun oziroma vsebinsko enak esej prijavi večkrat je veljavna samo prva prijava, ostale sledeče pa so neveljavne. V primeru, da je ista številka računa oziroma vsebinsko enak esej prijavljen s strani več različnih oseb, ima pravico do sodelovanja v nagradni igri, samo tisti, ki je številko računa oziroma esej prijavil prvi.

Žreb dobitnikov

Izbor nagrajencev se bo odvijal v prostorih organizatorja Dr. Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin, in sicer v terminih od 2.12.2021 – 26. 12.2021.

Žreb dobitnikov bo potekal z elektronskim žrebom.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.oetker.si vsak dan do 17:00 ure za pretekli dan.

Dobitniki vseh nagrad bodo obveščeni o načinu prevzema nagrade po telefonu ali elektronski pošti v roku 15 dni od dneva izbora.

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi, na poziv organizatorja v pisni obliki ali preko telefona sporočil zahtevane osebne podatke, in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji, v roku osmih delovnih dni od prejetega obvestila.

Pravila

V nagradni igri lahko sodelujete tudi TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi