Duracell nagradna igra: Tvoji prazniki, tvoja pravila!

Oglasi

Trajanje:

Duracell nagradna igra poteka od 15.11.2023 do vključno 31.12.2023

Nagrade:

  • 1 x pametni telefon Samsung Galaxy Z Fold5
  • 15 x prenosni polnilec PRIME PD

Udeleženci nagradne igre

Omejitve sodelovanja:

  • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
  • V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v Republiki Sloveniji. Nagrajenci morajo imeti veljavno davčno številko Republike Slovenije.
  • V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, mlajše od 15 let.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

A) Z nakupom katerihkoli baterij Duracell, tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si sodelujoči vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen od 15.11.2023 do vključno 31.12.2023. Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

B) Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani www.osvoji-nagrado.si naloži fotografijo prazničnega vzdušja. Fotografija mora biti lastniška oz. sodelujoči mora imeti dovoljenje avtorja fotografije za njeno posredovanje. V obrazec mora vpisati še osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Upoštevane bodo fotografije, oddane do vključno 31.12.2023.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 9.1.2024 na sedežu organizatorja nagradne igre.

Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto od žrebanja hrani na naslovu organizatorja.

Objava nagrajencev

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Pravila in sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujete na povezavi www.osvoji-nagrado.si/igra/tvoji-prazniki-tvoja-pravila/

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi