E.Leclerc nagradna igra: Aktivni z Go On

E.Leclerc nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije, v poslovalnici E.Leclerc v Ljubljani, Jurčkova cesta 225, 1000 Ljubljana in v poslovalnici E.Leclerc v Mariboru, Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor, v času od vključno 5. 5. 2021 do vključno 29. 5. 2021.

Nagradni sklad obsega:
1 x Garmin Forerunner 645 Music, za žrebanje v poslovalnici E.Leclerc Ljubljana, Rudnidis d.o.o.
3 x športna ura Amazfit GTS, «, dve za žrebanje v poslovalnici E.Leclerc Ljubljana, Rudnidis d.o.o. in ena za žrebanje v poslovalnici E.Leclerc Maribor, Maridis d.o.o.,
6 x paket izdelkov Bimo, tri za žrebanje v poslovalnici E.Leclerc Ljubljana, Rudnidis d.o.o. in tri za žrebanje v poslovalnici E.Leclerc Maribor, Maridis d.o.o

V nagradni igri imajo pravico sodelovati vse polnoletne fizične osebe, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.

K nagradni igri za sodelovanje v žrebu za nagrade lahko pristopijo vsi, ki v času od 5.5.2021 do 29.5.2021:
– pravilno, čitljivo in lastnoročno izpolnijo nagradni kupon, ki ga prejmejo z blagajniškim odrezkom po opravljenem nakupu vsaj 3 izdelkov blagovne znamke Go On in/ali Go On
Nutrition v poslovalnici E.Leclerc v Ljubljani in Mariboru ter ga oddajo v za to pripravljen boben za žrebanje ali
– pravilno, čitljivo in lastnoročno izpolnijo kupon za sodelovanje v nagradni igri, ki ga prejmejo pri informacijah hipermarketov ter ga oddajo v za to pripravljen boben za žrebanje. Na kupon morajo napisati tudi 3 artikle blagovne znamke Go On ali Go On Nutrition.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v žrebu za nagrade v nagradnem skladu “Aktivni z Go On”.

V žreb bodo vključeni originalni nagradni kuponi, ki jih udeleženci v nagradni igri prejmejo ob nakupu skupaj z blagajniškim odrezkom in jih oddajo neposredno v boben za žrebanje v trgovskem centru. Ravno tako so v žreb vključeni posebej natisnjeni in s strani organizatorja nagradne igre žigosani nagradni kuponi, ki jih udeleženci v nagradni igri prejmejo pri informacijah trgovskega centra E.Leclerc in jih oddajo neposredno v boben za žrebanje v trgovskem centru.

Žrebanje nagrad bo izvedeno 8.6.2021 ob 10:00, in sicer eno žrebanje v poslovalnici E.Leclerc v Ljubljani, Jurčkova cesta 225, 1000 Ljubljana in eno žrebanje v poslovalnici E.Leclerc v Mariboru, Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor; obe žrebanji bosta ob prisotnosti tričlanske (3-članske) komisije, ki jo določita organizatorja. Žrebanji ne bosta javni.

V žrebanju za nagrade bodo sodelovali vsi pravilno, čitljivo in popolno izpolnjeni kuponi, oddani v za to pripravljen boben s strani organizatorja nagradne igre v obdobju med 5.5.2021 in 29.5.2021.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Vsi nagrajenci (brez rezervnih izžrebancev) bodo javno objavljeni na spletni strani www.e-leclerc.si najkasneje v petek, 11.6.2021.

O prevzemu svoje nagrade se bodo nagrajenci dogovorili z organizatorjema nagradne igre. Organizatorja nagradne igre bosta nagrajence o tem, da so bili v nagradni igri izžrebani in katero nagrado prejmejo, pisno obvestila v desetih (10) delovnih dneh. Pred izročitvijo nagrade je dobitnik v roku štirih (4) dni od podane zahteve dolžan družbi Rudnidis d.o.o. predložiti vse zahtevane podatke (davčno številko, osebne podatke). Lahko jih pošlje po pošti na naslov: [email protected] (E.Leclerc Ljubljana), [email protected] (E.Leclerc Maribor) ali osebno odda pri informacijah v hipermarketu Ljubljana ali Maribor.

O datumu prevzema nagrade se organizator nagradne igre in nagrajenec dogovorita po tem, ko so urejene vse potrebne formalnosti. Nagrajenec je dolžan nagrado prevzeti v štirih (4) dneh od dogovorjenega datuma. Če tega ne stori, se smatra, da se nagradi odpoveduje.

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre