Fruc nagradna igra 2022: Do konca hude nagrade Fructal nagradna igra 2022

Trajanje:

Začela se je nova Fruc nagradna igra, ki jo lahko najdete na naslednji povezavi Fruc nagradna igra
Fruc nagradna igra poteka od 24.1.2022 do vključno 7.3.2022. Sodelujoči lahko za nagrade sodelujejo vsak teden.

Nagrade:

  • 1 x 24-inch IMac retina Silver
  • 6 x PS5 – Playstation 5
  • 6 x Hero 8 black kamera Gopro
  • 12 x Flip6 črn JBL
  • 18 x 6 mesečni Voyo dostop

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so starejše od 16 let in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

V kolikor se želi k sodelovanju v nagradni igri prijaviti oseba, mlajša od 16 let, mora prijavo za sodelovanje v njenem imenu podati zakoniti zastopnik (starš ali skrbnik), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem mladoletne osebe v nagradni igri in s predmetnimi pravili te nagradne igre.

Potek nagradne igre

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v skladu s temi pravili v času trajanja nagradne igre vpiše svoje podatke v prijavni obrazec in pravilno sodeluje v nagradni igri tako da:

a) Kupi najmanj en izdelek Fructala – Fruc in zapiše številko računa v obrazec na spletni strani https://www.fruc.si/nagradna-igra/, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 24.1.2022 in 7.3.2022. Poleg številke računa sodelujoči mora v spletni obrazec vpisati svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov in e-naslov). Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora dokazilo o nakupu (račun) poslati na mail: [email protected], v kolikor bo izbran v žrebanju ter bil o tem obveščen preko mail naslova, ki ga je navedel pri izpolnjevanju spletnega obrazca.
b) Pravilno odgovori na nagradno vprašanje na spletni strani https://www.fruc.si/nagradna-igra/. Poleg odgovora mora v obrazec vpisati osebne podatke (ime in priimek, naslov in e-naslov). Upoštevani bodo odgovori, ki bodo poslani do vključno 7.3.2022 do 23:59 ure.

Žrebanje nagrajencev

Izbor nagrajencev (43) se opravi ob prisotnosti 3-članske komisije z naključnim računalniškim žrebom na spletni strani https://www.miniwebtool.com/random-picker/. Žreb bo potekal 1x tedensko v času trajanja nagradne igre, podeljenih pa bo 7 nagrad na teden. Na koncu nagradne igre se iz vseh oddanih podatkov sodelujočih, ki so sodelovali v 4 tednih trajanja na dva načina, torej z računom ali pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje naredi končni žreb, v katerem izžrebamo glavno nagrado, 24-inch Apple iMac računalnik.

V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri skladno s temi pravili, imajo enake možnosti dobiti nagrado. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje samo enkrat z enako številko računa. Več nakupov Fruca kot opravi, večkrat lahko zapiše številko računa in si tako poveča možnosti, da bo izžreban. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Prevzem nagrad

O rezultatih žrebanja bodo nagrajenci obveščeni na e-naslov, ki so ga vpisali v prijavni obrazec. V primeru, da se nagrajenec v roku 5 dni od prejema obvestila o nagradi ne javi nazaj, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje ponovi.

V primeru da nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v primeru kršitve teh pravil in/ali če se ugotovi, da nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pravili in/ali se nagradi odpove in/ali se ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade oziroma se ne priglasi k prevzemu nagrade, vse to v roku, kot ga določi izvajalec, nagrajenec prav tako izgubi pravico do nagrade.

Organizator se obvezuje, da bo po tem, ko nagrajenec izpolni svoje obveznosti, v roku enega meseca zagotovi nagrade nagrajencem.

Obdelava in varstvo podatkov

Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter elektronski naslov. V kolikor nagrajenec tega podatke ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove.

Davki in akontacija dohodnine

Organizator bo bruto znesek prejete vrednosti nagrade prijavil v napovedi za odmero dohodnine prejemnika v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini. Organizator se zavezuje plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade, določene v 6. točki teh pravil. Vse morebitne druge stroške, ki nastanejo iz naslova koriščenja nagrade, je dolžan nagrajenec poravnati sam. Višina nagrade in akontacija pa se dobitniku nagrade vštevata v letno odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan kot zavezanec za dohodnino organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko, vse v roku določenem v 7. točki teh pravil.

Pravila in sodelovanje

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre