Henkel nagradna igra 2021 s Persil, Weißer Riese, Perwoll, Silan, Pril, Somat, Bref in K2r

Trajanje:

Henkel nagradna igra traja od 6.10.2021 do 2.11.2021. v vseh živilskih prodajalnah Spar in Interspar

Nagrade:

 • 4 x Philips sesalec
 • 30 x Philips sekljalnik
 • 50 x Henkel darilni paket

Pravica do sodelovanj

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije ter davčno številko.

Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Pogoji za sodelovanje

Henkel nagradna igra se organizira in izvaja v vseh živilskih prodajalnah Spar in Interspar na celotnem področju Republike Slovenije, v času od 6.10.2021 do 2.11.2021.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednji način:

 1. Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli trgovini Spar ali Interspar v Sloveniji kupi najmanj dva izdelka Persil, Weißer Riese, Perwoll, Silan, Pril, Somat, Bref ali K2r in vnese številko računa in svoje osebne podatke na spletno stran henkelnagrajuje.si
  ali
  pošlje SMS na številko 3600 s naslednjo vsebino: HENKEL, številka računa, ime in priimek ter naslov in kraj prebivališča. Cena poslanega SMS sporočila je po ceniku operaterja. Cena povratnega SMS sporočila pa je brezplačna.
  Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri z največ 5 prijavami in to z različnimi številkami računov.

Vsak posamezni račun se lahko za namen nagradne igre uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

 1. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da posameznik pošlje dopis na e-mail [email protected] z zadevo »Henkel nagradna igra« in odgovorom na vprašanje »Kateri je vaš najljubši Henkel izdelek?« v obsegu 400-500 znakov brez presledkov. Dopis mora vsebovati tudi sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča in mobilno telefonsko številko. Vsi dopisi, ki bodo prispeli po zaključku trajanja nagradne igre, se ne bodo več upoštevali. Na ta način lahko posameznik sodeluje le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga predložiti pri prevzemu nagrad.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo 3.11.2021.

Dobitniki bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija. O poteku žrebanju se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. V primeru, da se njegova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik. V primeru, da se v nagrado vključi manjše število sodelujočih od števila nagrad, ki so predvidene, se po žrebanju nagrad, skladno s temi pravili, preostali nagradni sklad razdeli med vse prijave, ki so prispele. V tem primeru lahko posamezni dobitnik prejme več kot eno nagrado.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča. Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

Dobitniki nagrad

Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.henkelnagrajuje.si najkasneje v 8 dneh po opravljenem žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko najkasneje v roku 8 dni po opravljenem žrebanju.

Nagrajenec mora Organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. Osebne podatke nagrajencev Organizator zbira in obdeluje le za namen podelitve nagrad, za statistično obdelavo podatkov in za pošiljanje reklamnega gradiva. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.

Prevzem nagrad

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po teh pravilih, lahko nagrado osebno prevzamejo v roku 60 dni od datuma izteka nagradne igre po predhodnem dogovoru z organizatorjem. V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo Henkel Slovenija predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu. V kolikor dobitnik ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu Henkel Slovenija nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Pravila in sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujete tudi TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre