Oglasi

Henkel nagradna igra s Schwarzkopf in Taft: Srečanje v Parizu

Oglasi

Trajanje:

Henkel nagradna igra s Schwarzkopf in Taft se organizira in izvaja v vseh živilskih prodajalnah dm na celotnem področju Republike Slovenije, v času od 28.9.2021 do 11.1.2022.

Fond nagrad je sestavljen iz:

  • 1 x Vikend v Parizu za dve osebi
  • 200 x Darilni paket Schwarzkopf

SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Sodelovanje

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednji način:

Da posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli trgovini dm v Sloveniji kupi najmanj dveh barv za lase Schwarzkopf ali Taft* in vnese številko računa in svoje osebne podatke na spletno stran www.schwarzkopfmeetmeinparis.com

Oglasi

*Ne velja ob nakupu Poly in Palette Instant Color barv za lase

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri z največ 5 prijavami in to z različnimi številkami računov.

Vsak posamezni račun se lahko za namen nagradne igre uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga predložiti pri prevzemu nagrad.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo 13.1.2022.

Dobitniki bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija.

DOBITNIKI NAGRAD

Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani https://schwarzkopfmeetmeinparis.com/ najkasneje v 8 dneh po opravljenem žrebanju.

Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko najkasneje v roku 8 dni po opravljenem žrebanju.

Nagrajenec mora Organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke.

PREVZEM NAGRAD

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po teh pravilih, lahko nagrado osebno prevzamejo v roku 60 dni od datuma izteka nagradne igre po predhodnem dogovoru z organizatorjem. V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo Organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu. V kolikor dobitnik ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu Organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Pravila in sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujete tudi TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi