Oglasi

Henkel nagradna igra – Taft in Gliss: Ustvari svojo lepoto

Oglasi

Trajanje:

Henkel nagradna igra (Taft in Gliss) poteka v času od 25.10.2022 do 21.11.2022.

Nagrade:

  • 1 x Rešitev IPL za odstranjevanje dlak Lumea BRI957/00
  • 1 x Sušilec las SenseIQ
  • 5 x Samodejni kodralnik las SenseIQ
  • 5 x Ravnalnik las MoistureProtect

Udeleženci nagradne igre

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije ter davčno številko.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednji način:

1. Da posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli trgovini dm v Sloveniji ali spletni trgovini dm.si kupi katerikoli izdelek za nego las Gliss ali izdelek za oblikovanje las Taft in vnese številko računa in svoje osebne podatke na spletno stran www.henkelnagrajuje.si

Oglasi

Vsak posamezni račun se lahko za namen nagradne igre uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe se ta prijava razglasi za neveljavno.

2. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da posameznik pošlje na e-mail [email protected] z zadevo »Utvari svojo lepoto« in odgovorom na vprašanje: »Kako negujete svoje lase in oblikujete svojo pričesko?« v obsegu 400-500 znakov brez presledkov. Odgovor mora vsebovati tudi naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča in mobilno telefonsko številko. Vsi dopisi, ki bodo prispeli po zaključku trajanja nagradne igre, se ne bodo več upoštevali. Posameznik lahko na ta način sodeluje le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo 22. 11. 2022.

Dobitniki bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija. O poteku žrebanju se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili.

Objava nagrajencev

Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani https://henkelnagrajuje.si/ najkasneje v 8 dneh po opravljenem žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko najkasneje v roku 8 dni po opravljenem žrebanju.

Dobitniki nagrad

Nagrajenec mora Organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. Osebne podatke nagrajencev Organizator zbira in obdeluje le za namen podelitve nagrad, za statistično obdelavo podatkov in za pošiljanje reklamnega gradiva. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.

Prevzem nagrad

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po teh pravilih, lahko nagrado osebno prevzamejo v roku 60 dni od datuma izteka nagradne igre po predhodnem dogovoru z organizatorjem. V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo Organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu.

Pravila Henkel nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi