Jar nagradna igra: HITRO SPECI, ŠE HITREJE POMIJ

Oglasi

Trajanje:

Jar nagradna igra poteka od 1.3.2023 do vključno 31.3.2023

Nagrade:

  • 10 x peč za pizzo Ooni
  • 100 x zaloga izdelkov Jar

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

1. Z nakupom vsaj enega izdelka Jar tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si sodelujoči vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 1. 3. in 31. 3. 2023. Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

2. Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani www.osvoji-nagrado.si odgovori na postavljeno nagradno vprašanje. Poleg odgovora mora v obrazec vpisati osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Upoštevani bodo odgovori, ki bodo oddani do vključno 31. 3. 2023.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Omejitve sodelovanja:

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 10.4.2023 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre.

Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad.

Objava nagrajencev

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je vpisal ob prijavi v nagradno igro na spletni strani.

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi).
Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Pravila Jar nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi