Oglasi

Jimmy Fantastic nagradna igra: Z Jimmy čokolado po svojo novo nagrado

Oglasi

Trajanje:

Jimmy Fantastic nagradna igra poteka v času od 18.05.2022 do 15.06.2022.

Nagrade:

  • 4 x Samsung Galaxy S 22, pri čemer je vrednost posamezne nagrade 902,40 EUR EUR
  • 4 x Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G pri čemer je vrednost posamezne nagrade 634,40 EUR
  • 31 x Jimmy paket pri čemer je vrednost posameznega paketa 17,08 EUR

Sodelovanje

Udeleženci nagradne igre smejo biti vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v nagradni igri v času njenega trajanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju nagradne igre ali Agenciji ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri sme sodelovati vsak potrošnik, ki je starejši od 18 let in ki v času trajanja nagradne igre pristopi k sodelovanju na enega izmed spodnjih načinov:

Z nakupom:

V katerikoli trgovini Spar ali Interspar kupi vsaj eno pakiranje čokolade Jimmy Fantastic, ter pošlje SMS na številko 6111. Sporočilo mora vsebovati naslednje (brez vejic): JIMMY FANTASTIC, ime, priimek, številka računa, ki dokazuje nakup izdelka Jimmy Fantastic čokolade.

Oglasi

Primer besedilnega sporočila:

JIMMY FANTASTIC Ime Priimek 1234567

Po uspešno poslanem besedilnem sporočilu, kot je navedeno v teh Pravilih, udeleženec prejme naslednje besedilno sporočilo:

»Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri Z JIMMY ČOKOLADO PO SVOJO NOVO NAGRADO. Prosimo, shranite svoj račun. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.nagradnaigra.jimmy-fantastic.com/sl, kjer so na voljo tudi Pravila«.

Lahko se zgodi, da bo udeleženec zgornje sporočilo prejel tudi v primeru, da osebnih podatkov (ime in priimek) ni poslal ali pa ni poslal prave številke računa, temveč je poslal neko drugo številko, ki je bila navedena na računu, ki ni številka računa (lahko se zgodi, da številka računa na računu ni jasno navedena). V tem primeru Organizator sam odloči, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne.

Vsako poslano besedilno sporočilo poslano s strani udeleženca, se zaračuna po ceniku mobilnega operaterja.

Vsak udeleženec sme v nagradni igri sodelovati z neomejenim številom prijav, vsakič z drugo številko računa. Posamezni račun je lahko uporabljen samo enkrat in se upošteva kot ena prijava. V kolikor SMS in isto številko računa ponovno pošlje ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna.

Brez nakupa:

Nakup izdelkov Jimmy Fantastic ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer na način, da udeleženec napiše kratek tekst z odgovorom na vprašanje »Opišite trenutek ko ste prvič probali Jimmy Fantastic čokolado«, ter poslati fotografijo Jimmy Fantastic čokolade na, v za to predvidenem polju, na spletni strani www.nagradnaigra.jimmy-fantastic.com/sl.

K temu vpiše še ostale podatke: ime, priimek, ulica, poštna številka in kraj, telefonska številka. Na spletni strani www.nagradnaigra.jimmy-fantastic.com/sl, se bo od udeleženca zahtevalo soglasje k Pravilom nagradne igre, ter morebitna druga potrebna soglasja, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov.

Vsak posameznik lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi prispevki, vendar se morajo ti prispevki vsaj 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega sodelujočega, prav tako mora biti druga fotografija Jimmy Fantastic čokolade. V nasprotnem primeru bodo ta besedila in/ali fotografije diskvalificirane.

Vsi, ki želijo sodelovati v nagradni igri brez nakupa izdelka, morajo zahtevano besedilo za sodelovanje samostojno oblikovati in biti izključni avtorji besedila. Posamezno besedilo lahko udeleženec uporabi le enkrat. Organizator ima pravico zahtevati od udeleženca izjavo o avtorstvu in izločiti tista besedila, za katera ni izkazano avtorstvo. Vsebine ki bodo po mnenju Organizatorja, žaljive, neprimerne ali drugače protipravne, bodo odstranjene in izbrisane in se ne bodo upoštevale v žrebu.

ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri bodo skupno 4 nagradna žrebanja.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v prostorih Agencije na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana po naslednjem razporedu:

Dne 25.5.2022 bo med tistimi ko bodo SMS oziroma tekst za sodelovanje brez nakupa oddali do 24.5.2022 do 23:59:59 izžrebano;
9 Jimmy Fantastic paketov,
1 Samsung Galaxy S 22 in
1 Samsung Galaxy Tab S7

Dne 1.6.2022 bo med tistimi ko bodo SMS oziroma tekst za sodelovanje brez nakupa oddali do 31.5.2022 do 23:59:59 izžrebano;
7 Jimmy Fantastic paketov,
1 Samsung Galaxy S 22 in
1 Samsung Galaxy Tab S7

Dne 8.6.2022 bo med tistimi ko bodo SMS oziroma tekst za sodelovanje brez nakupa oddali do 7.6.2022 do 23:59:59 izžrebano;
7 Jimmy paketa,
1 Samsung Galaxy S 22 in
1 Samsung Galaxy Tab S7

Dne 16.6.2022 bo med tistimi ko bodo SMS oziroma tekst za sodelovanje brez nakupa oddali do 15.6.2022 do 23:59:59 izžrebano
8 Jimmy paketa,
1 Samsung Galaxy S 22 in
1 Samsung Galaxy Tab S7

Ena oseba lahko osvoji samo eno od nagrad iz celotnega nagradnega sklada, v kolikor se bo izkazalo da je izžrebanec katerokoli nagrado že prejel, se mu nagrada ne podeli in bo izžreban nov nagrajenec.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje agencija.

Dobitniki nagrad

Imena nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 8 dneh po vsakem žrebanju na spletni strani www.nagradnaigra.jimmy-fantastic.com/sl.

Prejemniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni s klicom na telefonsko številko, ki so jo predložili ob prijavi v 8 dneh po žrebanju oziroma v kolikor organizator prejemnika nagrad v tem roku po telefonu ne bo uspel obvestiti bo obveščen tudi pisno po elektronski pošti. Prejemnik nagrade se mora na obvestilo po elektrosnki pošti odzvati v roku 5 dni od prejema v nasprotnem primeru do nagrade ni upravičen organizator pa mu nagrade ni dolžan podeliti.

Prevzem nagrad

Nagrajenci, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo lahko nagrado prevzeli, odvisno od dogovora z Agencijo, osebno ali po pošti, v 30 dneh od datuma prejema pisnega obvestila o prejemu nagrade, s predložitvijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta in davčne številke. Po potrebi se z nagrajenci podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade.

Nagrajenec mora organizatorju posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade (naslov stalnega prebivališča, ki mora biti na ozemlju Republike Slovenije) v 7 dneh po prejemu klica oziroma obvestila o upravičenosti do nagrade, dostavljenega s strani Organizatorja. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi.

Pravila Jimmy Fantastic nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi