Oglasi

Knorr nagradna igra

Oglasi

Trajanje:

Knorr nagradna igra poteka od 31.05.2023 (od 00:00:01) do 30.06.2023 (do 23:59:59).

Nagrade:

  • 1 x Bosch hladilnik – Vrednost: 1.028,10 EUR
  • 2 x Bosch kuhinjski robot – Vrednost: 369,90 EUR * 2 = 739,80 EUR
  • 5 x Tefal set posoda – Vrednost: 122,59 EUR * 5 = 612,95 EUR

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare 18 let ali več, ki so državljani ali rezidenti Slovenije. Mladoletne osebe v tej nagradni igri ne smejo sodelovati.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju Unilever in Organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za Organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, vnuki, posvojenci, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Način sodelovanja v nagradni igri

Preko SMS sporočila:

Oseba lahko sodeluje v nagradni igri tako, da pošlje besedilno sporočilo na številko 6111. Sporočilo mora vsebovati ključno besedo ter številko računa, izdanega v katerikoli trgovini Spar ali Interspar na ozemlju Republike Slovenije, za nakup vsaj 2 Knorr izdelkov, razen instant juh, ki niso del nagradne igre. Račun lahko vsebuje tudi druge izdelke.

Oglasi

Besedilno sporočilo mora vsebovati naslednje (brez vejic):

Knorr (»ključna beseda«), ime, priimek, številka računa, ki dokazuje nakup 2 Knorr izdelkov.

Primer besedilnega sporočila:
Knorr Janez Novak 1234567

Preko e-poštnega sporočila:

Nakup izdelka Knorr ali kateregakoli drugega izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na e-naslov [email protected] pošlje prijavo v nagradno igro. V e-sporočilu mora napisati, da se strinja s Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre in zapisati svoje ime in priimek, datum rojstva, naslov bivanja in poštno številko, telefonsko številko in poslati poljubni hitri domači kuharski recept. Recepti, kopirani iz drugih virov (knjig, interneta, revij) ne bodo upoštevani in taka prijava ne bo veljavna.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo v poslovnih prostorih Organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Žreb bo najkasneje v 10 dneh po koncu nagradne igre.

Objava nagrajencev

Nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na spletnih straneh www.mpg.si najpozneje v 15 dneh od dneva žrebanja nagrajencev.

Obveščanje nagrajencev

Organizator bo nagrajence po telefonu ali v pisni obliki (SMS sporočilo) obvestil v roku 10 dni od žrebanja nagrad. Nagrajenec ima na voljo 8 dni, da kopijo/fotografijo prijavljenega in izžrebanega računa kot dokazilo o nakupu pošlje na elektronski naslov [email protected] ali po pošti na naslov Organizatorja. 8 dni se šteje od dneva, ko je bil nagrajenec obveščen o tem, da je bil izžreban.

Prevzem nagrad

Organizator in nagrajenec se bosta medsebojno dogovorila o podrobnostih predaje nagrad. Organizator bo pridobil osebne podatke nagrajenca, potrebne za predajo nagrado.

Organizator zagotavlja, da bodo nagrade izročene nagrajencem v roku 30 dni od prejetja vseh podatkov nagrajenca.

Pravila Knorr nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi