Leone nagradna igra 2022: Zmaži LEONE sladolede in osvoji avto Volkswagen Golf

Trajanje:

Leone nagradna igra traja od 19.4.2022 od 00:00 ure do 31.8.2022 do 24:00 ure in se organizira ter izvaja na področju Republike Slovenije.

Nagrade:

 • Glavna nagrada:
  • 1x Volkswagen Golf, 1.0 TSI 81 kW/110 KM v beli barvi
 • Mesečne nagrade:
  • 5x družinski vikend paket v termah Olimia
  • 5x električni skiro Trevi Velociptor PLUS ES100W
 • Tedenske nagrade
  • 20 x pakete sladoledov Leone + 6 žlic LEONE

Prvih 2000 kupcev, ki sodelujejo v nagradni igri s pravilno posredovano kodo, prejme posebno darilo: Leone jubilejno žlico v vrednosti 1,5 €.

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 3 načine, in sicer:

(A) na podlagi poslanega SMS sporočila z unikatno kodo, ki jo najdejo na pokrovu pakiranja Leone sladoleda (LEONE Banjica Gozdni sadeži – Čokolada – Vanilja (2000ml – 960g, LEONE Banjica Lešnik – Čokolada – Arašid (2000ml – 960g), LEONE Banjica Kremšnita (2000ml – 965g))
(B) na podlagi spletne prijave z unikatno kodo, ki jo najdejo na pokrovu pakiranja Leone sladoleda (LEONE Banjica Gozdni sadeži – Čokolada – Vanilja (2000ml – 960g, LEONE Banjica Lešnik – Čokolada – Arašid (2000ml – 960g), LEONE Banjica Kremšnita (2000ml – 965g));
(C) s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Nova sladoledna družina«

(A): SMS sporočilo:

korak: udeleženec v obdobju od 19.4.2022 do 31.8.2022 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) izdelek Leone – LEONE Banjica Gozdni sadeži – Čokolada – Vanilja (2000ml – 960g, LEONE Banjica Lešnik – Čokolada – Arašid (2000ml – 960g), LEONE Banjica Kremšnita (2000ml – 965g))
korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo LEONE in unikatno kodo – primer: »LEONE 123456«.
korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 2250). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne more sodelovati.


(B): na podlagi spletne prijave

z vpisom na spletni strani www.leone.nagradna-igra.si, kjer uporabnik vpiše naslednje podatke: unikatna koda, ime, priimek, telefonska številka in e-mail naslov. Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno).

Unikatne kode najdete pod zeleno nalepko na pokrovu pakiranja Leone sladoleda (LEONE Banjica Gozdni sadeži – Čokolada – Vanilja (2000ml – 960g, LEONE Banjica Lešnik – Čokolada – Arašid (2000ml – 960g), LEONE Banjica Kremšnita (2000ml – 965g))

(C): sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom “Nova sladoledna družina

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov [email protected] pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Dom je, kjer je banjica« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji, in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.
Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.

Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.
Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na vse tri načine (A, B in C točka).

Izjava o avtorskem delu:

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka C) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Nagradno žrebanje

Žrebanje mesečnih nagradSodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko teh pravil do posamičnega končnega datuma (datum, ko se izteče možnost prijave za posamično tedensko nagrado) poslali SMS ali spletno prijavo z unikatno kodo ali zgodbo
31.5.2022od 19.4.2022 do 30.5.2022 do 23:59
21.6.2022od 31.5.2022 do 20.6.2022 do 23:59
19.7.2022od 21.6.2022 do 18.7.2022 do 23:59
16.8.2022od 19.7.2022 do 15.8.2022 do 23:59
1.9.2022od 16.8.2022 do 31.8. 2022 do 23:59

V vsakem krogu žrebanja bo podeljen 1x družinski vikend paket v termah Olimia in 1x električni skiro.

Žrebanje tedenskih  nagradSodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko teh pravil doposamičnega končnega datuma (datum, ko se iztečemožnost prijave za posamično tedensko nagrado) poslaliSMS ali spletno prijavo z unikatno kodo ali zgodbo
26.4.2022od 19.4.2022 do 25.4.2022 do 23:59
3.5.2022od 26.4.2022 do 2.5.2022 do 23:59
10.5.2022od 3.5.2022 do 9.5.2022 do 23:59
17.5.2022od 10.5.2022 do 16.5..2022 do 23:59
24.5.2022od 17.5.2022 do 23.5.2022 do 23:59
31.5.2022od 24.5.2022 do 30.5.2022 do 23:59
7.6.2022od 31.5.2022 do 6.6.2022 do 23:59
14.6.2022od 7.6.2022 do 13.5.2022 do 23:59
21.6.2022od 14.6.2022 do 20.6.2022 do 23:59
28.6.2022od 21.6.2022 do 27.6.2022 do 23:59
5.7.2022od 28.6.2022 do 4.7.2022 do 23:59
12.7.2022od 5.7..2022 do 11.7.2022 do 23:59
19.7.2022od 12.7.2022 do 18.72022 do 23:59
26.7.2022od 19.7.2022 do 25.7.2022 do 23:59
2.8.2022od 26.7.2022 do 1.8.2022 do 23:59
9.8.2022od 2.8.2022 do 8.8..2022 do 23:59
16.8.2022od 9.8.2022 do 15.8.2022 do 23:59
23.8.2022od 16.8.2022 do 22.8.2022 do 23:59
1.9.2022od 23.8.2022 do 31.8.2022 do 23:59

V vsakem krogu žrebanja bo podeljen 1x pakete sladoledov, razen v zadnjem krogu, kjer se podelita dva paketa.

Žrebanje za glavno nagrado bo potekalo v prostorih Sedem d.o.o., dne 1.9.2022.

Žrebanje za glavno nagrado bo potekalo v prostorih Sedem d.o.o., dne 1.9.2022.
Vsi, razen tisti, ki bodo izžrebani za mesečno ali tedensko nagrado, ki bodo sodelovali v nagradni igri od 19.4.2022 do 31.8.2022 do 23:59 s poslanim SMS z unikatno kodo, z vpisom unikatne kode na spletni strani www.leone.nagradna-igra.si ali s poslano zgodbo “Nova sladoledna družina” bodo sodelovali v končnem žrebanju za glavno nagrado 1 x Volkswagen Golf.

Ena fizična oseba je upravičena le do ene nagrade. V kolikor se v nadaljnjem žrebanju ponovno izžreba druga prijava iste osebe, takšna prijava ne daje pravice do nagrade. Posamezna oseba lahko v celotni nagradni igri prejme samo eno nagrado (tedensko ali glavno), zato se v primeru izžrebanja osebe, ki je nagrado že prejela, ta prijava ne upošteva. 

Dobitniki nagrad

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem posamičnem žrebanju objavi na spletni strani www.leone.nagradna-igra.si

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem posamičnem žrebanju objavi na spletni strani www.leone.nagradna-igra.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo z unikatno kodo ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana s prijavo preko spleta z unikatno kodo ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

Prevzem nagrad

Prejemniki tedenskih nagrad prejmejo tedensko nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.leone.nagradna-igra.si . Stroške poštnih storitev krije organizator. Prejemnik glavne nagrade prejme le-to osebno na sedežu organizatorja ali drugem prevzemnem mestu, ki ga določi organizator.
Pogoj za izročitev nagrade (tedenske ali glavne) je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:

ime in priimek,
naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
davčno številko (nagrajenci mesečne in glavne nagrade)
in sicer na elektronski naslov [email protected] ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: »Nagradna igra LEONE«

Če se prejemnik (tedenske ali glavne) nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti.

Pravila Leone nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre