LEONE nagradna igra: ALIVE DROPS

Oglasi

Najnovejša leone nagradna igra je na spodnji modri povezavi

> Leone nagradna igra <

Trajanje:

ALIVE nagradna igra poteka od 29.11.2021 od 00:00 ure do 22.12.2021 do 24:00 ure.

Glavne nagrade:

  • 5 x smuči ELAN Amphibio 16 FusionX
  • 5 x puhovka SLO SKI
  • 100 x zimske kape

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina:

(A): na podlagi oddanega računa preko spletne stranis https://alivedrops.aliveicecream.com številko računa nakupa vsaj enega LEONE AL!VE drops izdelka.

(B):Posameznik odgovori na spletni vprašalnik, objavljeno na spletni strani https://alivedrops.aliveicecream.com/, in posreduje svoje kontaktne podatke (ime, priimek, e-naslov).

Udeleženec je lahko z enimposlanim računom oziroma s prijavo preko spletne strani izžreban samo enkrat.

Na sliki računa mora biti jasno viden nakup LEONE AL!VE drops. Če nakup ni razviden, organizator ni dolžan podeliti nagrade.

Sodelovanje z drugimi izdelki blagovne znamke LEONE v nagradni igri ni možno.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo dne 03.01.2022, po zaključku nagradne igre.Žrebanja potekajo v prostorih družbe Rubikon GRAL d.o.o. v zgoraj navedenem terminu. V glavnem žrebanju bodo sodelovali tisti, ki so svoj oddali svoj račun ali izpolnili anketo na spletni strani https://alivedrops.aliveicecream.com/ od 29.11.2021 od 0.00 ure do 22.12.2021 do 24.00 ure.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad (ime, priimek in kraj) se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani https://alivedrops.aliveicecream.com/, kjer bodo objavljeni do 1 meseca po zaključku nagradne igre. Prav tako se nagrajence v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko ali email, s katerim je oseba sodelovala preko spletne strani, in se jih pozove k posredovanju dodatnih potrebnih osebnih podatkov za dostavo nagrade.

Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad bodo nagrade prejeli po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov ali drugače po dogovoru. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani https://alivedrops.aliveicecream.com/. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Pravila

V nagradni igri lahko sodelujete tudi TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi