Lindt nagradna igra 2022

Oglasi

Trajanje:

Lindt nagradna igra poteka od 1.5.2022 do vključno 31.5.2022

Nagrade:

 • 1 x Obisk »Lindt Home of Chocolate« v Švici za dve osebi (Vrednost: predvidoma 1.084 EUR)
  Nagrajenec prejme 2-dnevni izlet v Švico na obisk muzeja »Lindt Home of Chocolate« zase in spremljevalca. Izlet za dve osebi vsebuje povratni let iz Ljubljane, nočitev z zajtrkom v hotelu v dvoposteljni sobi, večerjo, vstopnici in voden ogled v »Lindt Home of Chocolate«, kosilo in presenečenje, ter prevoz od letališča do nastanitve in muzeja »Lindt Home of Chocolate« in nazaj.
  Potovanje bo izvedeno v juniju ali septembru 2022, glede na razpoložljivost. Točen datum bo organizator potrdil naknadno. Ko bo termin potovanja določen, ta ne more biti spremenjen ali podaljšan.
 • 2 x 6 kilogramov izdelkov Lindt
 • 3 x 4 kilogrami izdelkov Lindt

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve v zvezi z nagradno igro na pogodbeni podlagi.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup artikla Lindt ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina.

 1. način sodelovanja:
  Oseba lahko v nagradni igri sodeluje s hkratnim nakupom Lindt izdelkov v vrednosti vsaj 10 evrov v trgovinah Spar v času trajanja nagradne igre.

Oseba sodeluje tako, da na za to predpripravljeni aplikaciji na spletni strani organizatorja nagradne igre www.magistrat.si vnese:
• številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov (vključno s pomišljaji
15-mestna številka)
• ime in priimek
• svoj elektronski naslov (e-mail)

Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah Spar v okviru razpoložljivega asortimana. Nagradna igra velja za nakupe, ki so opravljeni v zgoraj navedenih trgovinah in izključno na območju Slovenije.

Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od 1.5.2022 do vključno 31.5.2022.

 • V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje z različnimi številkami računov. Vsak dodatni vnos številke računa za nakup izdelkov Lindt pomeni povečanje možnosti za izžrebanje v nagradni igri.
 • Več nakupov pomeni več možnosti za nagrado.
 • Vkolikor bo posamezna številka računa vnešena večkrat, bo organizator v žrebanju upošteval samo prvi vnos.

Oseba, ki sodeluje v nagradni igri, mora v primeru, da je izžrebana za nagrado, kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun. Upoštevani bodo izključno originalni računi, kopije ali duplikati ne bodo upoštevani.

Oseba je dolžna originalni izvod računa, katerega številko je vnesla na aplikacijo za vnos računa na www.magistrat.si, hraniti do zaključka nagradne igre (t.j. do objave rezultatov žrebanja, oz. v primeru, da je izžrebana za nagrado, do poziva k predložitvi računa) in organizatorju nagradne igre na njegov poziv izročiti račun. Izročitev računa je pogoj za pridobitev pravice do nagrade.

 1. način sodelovanja:

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov [email protected] pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje
kratek avtorski video, na katerem pokažete kako greste na izlet z vašim najljubšim
izdelkom Lindt.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski naslov sodelujoče osebe.

S posameznim videom lahko sodeluje samo ena oseba, videi, ki so enaki ali se minimalno
razlikujejo od že sodelujočih, bodo iz žrebanja izločeni, četudi jih bo poslala druga oseba. V tem primeru se upošteva samo elektronsko sporočilo osebe, ki ga je organizator prejel najprej.

V primeru, da bi bila v elektronskem sporočilu navedena imena več oseb, bo organizator štel, da v nagradni igri sodeluje prva navedena oseba in bo nagrado podelil le tej osebi.

Posamezna oseba lahko z videom sodeluje le enkrat.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki bodo številko računa in podatke vnesle na spletno stran organizatorja nagradne igre, oz. bodo na zgoraj navedeni elektronski naslov organizatorja poslale zahtevani video skupaj s podatki v terminu od 1.5.2022 00:00 do najkasneje 31.5.2022 do 24:00.

Nagradno žrebanje

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v roku 10 delovnih dni po zaključku nagradne igre (t.j. najkasneje do 14.6.2022), in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Kotnikova 28, Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro v nagradni igri sodelujočih oseb s pomočjo računalniškega programa, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator.

V žrebanju bodo enakopravno sodelovali vsi veljavni vnosi računov ter z elektronsko poštoprejeti videi v času trajanja nagradne igre, to je od 1.5.2022 (od 00.00 ure dalje) do najkasneje 31.5.2021 (do 24.00 ure).

Dobitniki nagrad

Seznam izžrebanih dobitnikov nagrad z imenom in začetno črko priimka bo organizator objavil na svoji spletni strani ter na spletni strani Spara v roku 3 delovnih dni po izvedenem žrebanju.

Obvestilo, da je bila oseba izžrebana za nagrado, bo hkrati posredovano z elektronsko pošto tudi vsaki posamezni izžrebani osebi na elektronski naslov, s katerim je izžrebanec sodeloval.

Dostava nagrad

O pravici do prejema nagrade bo organizator posameznega nagrajenca obvestil na elektronski naslov, ki ga je navedla oseba, ki je sodelovala v nagradni igri, in sicer v roku 3 delovnih dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede izvedbe oziroma prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade (naslov, poštna številka, davčna številka, originalen račun v primeru sodelovanja z nakupom…) ter za organizacijo potovanja v primeru nagrade obiska »Lindt Home of Chocolate« v Švici (ime, naslov, poštna številka, številka osebnega dokumenta nagrajenca in spremljevalca…).

Fizične nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil s priporočeno pošto, oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 14 dni od prejema zahtevanih podatkov.

Pravila Lindt nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi