Ljubljanske mlekarne: Maxim sladoled nagradna igra

Trajanje:

Nova nagradna igra s sladoledom Maximum je na naslednji povezavi Maxim sladoled nagradna igra

Ljubljanske mlekarne nagradna igra s Maxim sladoled poteka od 01.04.2022 do vključno 31.08.2022 do 24:00 ure.

Nagrade:

  • Glavna nagrada:
    • 1 x Apple iPhone 13, 128GB
  • Tedenske nagrade:
    • 20 x Apple Watch SE (20 tedenskih žrebanj)

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

  • A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali
  • B) s sodelovanjem v spletni anketi

(A): SMS sporočilo s ključno besedo MAXIM in unikatno kodo, ki je navedena na palčki posameznega sladoleda Maxim Premium, udeleženec pošlje na telefonsko številko 3131 (primer: MAXIM 123456).

Uporabnik nato prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime in priimek). Če se uporabnik strinja s splošnimi pogoji in posredovanjem podatkov na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak). Če se poleg sodelovanja v nagradni igri uporabnik želi tudi včlaniti v Mobilno SMS skupnost MAXIM, potem uporabnik na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak). V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre in je seznanjen z obdelavo osebnih podatkov v skladu s temi splošnimi pogoji. Drugi DA pa predstavlja soglasje k včlanitvi v Mobilno SMS skupnost MAXIM. Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, ali je sporočena unikatna koda pravilna ali ne. Uporabnik je obenem obveščen (če je poslal drugi DA) tudi o tem, da se je prijavil na brezplačno SMS obveščanje MAXIM in navodili, kako se lahko kadarkoli odjavi. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B): Posameznik odgovori na spletno anketo, objavljeno na spletni strani www.maxim.si, in posreduje svoje kontaktne podatke (ime, priimek, e-naslov in mobilno številko).

Udeleženec lahko pošlje odgovor na anketo največ 1-krat na teden. V primeru, da posameznik obkljuka “okence” za včlanitev v Mobilno SMS skupnost MAXIM (posameznik mora posredovati svojo mobilno številko), to predstavlja včlanitev v Mobilno SMS skupnost MAXIM.

Udeleženec je lahko z eno posredovano kodo oziroma s prijavo preko spletne strani izžreban samo enkrat, lahko pa prejme več nagrad, vendar samo eno na žrebanje.

Žrebanje nagrad

V žrebanju za glavno nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ne glede na to, ali so prejeli eno ali več tedenskih nagrad ali ne.

Glavno žrebanje pa bo izvedeno po zaključku trajanja nagradne igre, in sicer dne 01.09.2022

V glavnem žrebanju bodo sodelovali tisti, ki so svoj SMS pravilno poslali v obdobju od 1. 4. 2022 od 00.00 ure do 31. 8. 2022 do 24.00 ure ali v tem obdobju odgovorili na anketo na spletni strani www.maxim.si

Objava nagrajencev

Prejemnike nagrad (ime, priimek in kraj) se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani https://maxim.si/nagrajenci/

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad (ime, priimek in kraj) se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.maxim.si, kjer bodo objavljeni 1 mesec po zaključku nagradne igre. Prav tako se nagrajence v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko unikatne kode, ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana preko spletne strani, in se jih pozove k posredovanju dodatnih potrebnih osebnih podatkov.

Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad bodo nagrade prejeli po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.maxim.si . Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec organizatorju ali izvajalcu v roku 10 dni po prejemu obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko, in sicer na elektronski naslov [email protected] ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: ˝SMS nagradna igra MAXIM.˝

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu.

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre