Oglasi

Ljubljanske mlekarne: Planica x Startas

Oglasi

Trajanje

Nagradna igra “Planica x Startas” poteka od 18.6.2024. do vključno 5.7.2024

Nagrade:

  • 50 x posebno izdajo Planica X Startas (na voljo so številke od 36 do 45)

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, pri čemer morajo mladoletne osebe za sodelovanje v nagradni igri pridobiti soglasje zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro ter njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno.

Uporabniki v nagradni igri sodelujejo tako, da v komentar pod sliko nagradne igre na Facebook strani www.facebook.com/sladoled.planica zapišejo svoj najljubši okus Planice in številko obutve, ki jo nosijo.

Žrebanje nagrad

Oglasi

Organizator bo v sodelovanju z izvajalcem žreb opravil 8.7.2024 z naključnim žrebom izbral 50 nagrajencev, ki bodo kot nagrado prejeli posebno izdajo superg Planica x Startas, številke 36-45 (število superg je količinsko omejeno). Žrebanje ni javno in poteka v prostorih izvajalca s pomočjo spletnih orodij za izvedbo naključnega žreba.

Obveščanje nagrajencev

Organizator bo nagrajence o rezultatih žreba obvestil s komentarjem pod sliko nagradne igre. Nagrajenci morajo organizatorju nagradne igre v roku 7 dni v zasebno Facebook sporočilo posredovati ime, priimek, naslov, davčno številko in željeno številko obutve. Organizator bo nagrajencem v zasebnem sporočilu sporočil, ali je željena številka nagrade še na voljo. V kolikor željene številke ni na voljo, se nagrajenca obvesti o razpoložljivih številkah. Nagrada se pošlje nagrajencem preko navadne pošte.

Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče in ni možna zamenjava nagrad. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku 7 dni po prejemu obvestila o nagradi, organizatorju sporoči zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka in številka superg) ter izpolni morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji.

V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, morajo zahtevane podatke posredovati njegovi starši oz. zakoniti zastopniki.

Prevzem nagrad

V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje ali v predvidenem roku 7 dni ni posredoval svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno oziroma ga ni mogoče obvestiti o nagradi ali mu ni mogoče izročiti nagrade, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. Organizator postane prost vseh obveznosti do takega nagrajenca, v svoji lastni presoji pa se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in v zvezi z nagrado (npr. stroški prevzema nagrade). Odgovornost organizatorja za stvarne napake nagrade je izključena.

Sodelovanje in pravila

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi