Oglasi

Lorenz nagradna igra 2021: Osvoji nagrade z izdelki Lorenz!

Oglasi

Trajanje:

Lorenz nagradna igra poteka od 1.12.2021 do vključno 31.12.2021

Nagrade:

 • 3 x iPhone 12 Pro
 • 30 x paket izdelkov Lorenz

Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve v zvezi z nagradno igro na pogodbeni podlagi.

Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje s hkratnim nakupom 2 izdelkov LORENZ (linije izdelkov Crunchips, Nic nac, Pomsticks in drugo) v trgovinah Spar v času trajanja nagradne igre.

Oseba sodeluje tako da:

 1. Na za to predpripravljeni aplikaciji na spletni strani organizatorja
  nagradne igre www.magistrat.si vnese
  • številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov (vklj.s pomišljaji 15-
  mestna številka)
  • ime in priimek
  • svoj elektronski naslov (e-mail)
  Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah Spar v okviru razpoložljivega asortimana. Nagradna igra velja za nakupe, ki so opravljeni v zgoraj navedenih trgovinah in izključno na teritoriju Slovenije.
Oglasi

Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od 1.12.2021 do vključno 31.12.2021. Račun lahko poleg navedenih artiklov vsebuje tudi druge artikle.

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje z različnimi številkami računov. Vsak dodatni vnos številke računa za nakup izdelkov LORENZ pomeni povečanje možnosti za uspešno sodelovanje v nagradni igri. Več nakupov pomeni več možnosti za nagrado.

Oseba je dolžna originalni izvod računa, katerega številko je vnesla na aplikacijo za vnos računa na www.magistrat.si, hraniti do zaključka nagradne igre (t.j. do objave rezultatov žrebanja, oz. v primeru, da je izžrebana za nagrado, do poziva k predložitvi računa) in organizatorju nagradne igre na njegov poziv izročiti račun. Izročitev računa je pogoj za pridobitev pravice do nagrade. Vkolikor nagrajenec organizatorju kljub njegovemu pozivu ne bi izročil računa, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.
Organizator lahko na izrecno zahtevo račun nagrajencu vrne.

Nakup artikla LORENZ ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

ali

2. Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov
[email protected] pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje kratek avtorski
video, na katerem so izdelki LORENZ na tematiko »Kjer je Crunchips, tam je zabava.«
Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski
naslov sodelujoče oseb

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v roku 10 delovnih dni po zaključku nagradne igre (t.j. najkasneje do 14.1.2022), in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Kotnikova 28, Ljubljana.

Seznam izžrebanih dobitnikov nagrad z imenom in začetno črko priimka bo organizator objavil na svoji spletni strani ter na spletni strani Spara v roku 3 delovnih dni po izvedenem žrebanju.

Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil najkasneje v roku 14 dni po prejemu zahtevanih podatkov s strani posameznega izžrebanca.

Dostava in izročitev nagrad

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O pravici do prejema nagrade bo organizator posameznega nagrajenca obvestil na elektronski naslov, ki ga je navedla oseba, ki je sodelovala v nagradni igri, in sicer v roku 3 delovnih dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade (naslov, poštna številka, davčna številka, originalen račun v primeru sodelovanja z nakupom..).

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil s priporočeno pošto, oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 14 dni od prejema zahtevanih podatkov.

Strošek dostave nagrade po pošti prevzame organizator.

Pravila

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi