Lorenz nagradna igra: Osvoji nagrade z izdelki Lorenz!

Oglasi

Trajanje:

Nagradna igra poteka od 1.6.2023 do vključno 30.6.2023.

Nagrade:

Skupno bo izžrebano 60 dobitnikov nagrad in sicer:

  • 20 x prostostoječi košarkaški koš
  • 20 x košarkaška žoga
  • 20 x set loparčkov

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve v zvezi z nagradno igro na pogodbeni podlagi.

V nagradni igri tudi ne morejo sodelovati niti ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v
nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma
zakoniti zastopnik.

Način sodelovanja v nagradni igri

Z nakupom

  1. Oseba lahko v nagradni igri sodeluje s hkratnim nakupom dveh izdelkov LORENZ v trgovinah Spar v času trajanja nagradne igre. Račun lahko poleg navedenih artiklov vsebuje tudi druge artikle.
  2. Oseba sodeluje tako, da na na spletni strani organizatorja nagradne igre www.magistrat.si vnese:
  • številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov (vklj. s pomišljaji 15-mestna številka)
  • ime in priimek
  • svoj elektronski naslov (e-mail)

Brez nakupa

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov [email protected] pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje kratek avtorski video, na katerem so izdelki LORENZ na tematiko »Lorenz & šport«.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski naslov sodelujoče osebe.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v roku 10 delovnih dni po zaključku nagradne igre (t.j. najkasneje do 10.7.2023), in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Kotnikova 28, Ljubljana.

Objava nagrajencev

Seznam izžrebanih dobitnikov nagrad z imenom in začetno črko priimka bo organizator objavil na svoji spletni strani ter na spletni strani Spara v roku 3 delovnih dni po izvedenem žrebanju.

Obveščanje nagrajencev

Organizator bo obvestilo, da je bila oseba izžrebana za nagrado, v izogib morebitnemu napačnemu tolmačenju izžrebancev zaradi omejitev pri objavi podatkov, z elektronsko pošto posredoval tudi vsaki posamezni izžrebani osebi na elektronski naslov, s katerim je izžrebanec sodeloval.

Prevzem nagrad

Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil najkasneje v roku 14 dni po prejemu zahtevanih podatkov s strani posameznega izžrebanca.

O pravici do prejema nagrade bo organizator posameznega nagrajenca obvestil na elektronski naslov, ki ga je navedla oseba, ki je sodelovala v nagradni igri, in sicer v roku 3 delovnih dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade (naslov, poštna številka, davčna številka, originalen račun v primeru sodelovanja z nakupom..).

Pravila Lorenz nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete na povezavi www.magistrat.si

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi