Lorenz nagradna igra: Osvoji nagrade z izdelki Lorenz!

Oglasi

Trajanje:

Lorenz nagradna igra poteka od 1.12.2022 do vključno 31.12.2022.

Nagrade:

  • 10 x kurišče Lorenz »open fire« v obliki zaboja za pivo
  • 20 x odeja Lorenz
  • 30 x termo to-go lonček Lorenz

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve v zvezi z nagradno igro na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup artikla LORENZ ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

1. Oseba lahko v nagradni igri sodeluje s hkratnim nakupom dveh (2) izdelkov LORENZ v trgovinah Spar v času trajanja nagradne igre.

Oseba sodeluje tako, da na za to predpripravljeni aplikaciji na spletni strani organizatorja nagradne igre www.magistrat.si vnese:

  • številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov (vklj.s pomišljaji 15-
    mestna številka)
  • ime in priimek
  • svoj elektronski naslov (e-mail)

Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah Spar v okviru razpoložljivega asortimana. Nagradna igra velja za nakupe, ki so opravljeni v zgoraj navedenih trgovinah in izključno na teritoriju Slovenije.

Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od 1.12.2022 do vključno 31.12.2022. Račun lahko poleg navedenih artiklov vsebuje tudi druge artikle.

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje z različnimi številkami računov. Vsak dodatni vnos številke računa za nakup izdelkov LORENZ pomeni povečanje možnosti za uspešno sodelovanje v nagradni igri. Več nakupov pomeni več možnosti za nagrado.

2. Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov [email protected] pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje kratek avtorski video, na katerem so izdelki LORENZ na tematiko »Lorenz, druženje, narava«.
Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski naslov sodelujoče osebe.

S posameznim videom lahko sodeluje samo ena oseba. Videi, ki so enaki ali se minimalno razlikujejo od že sodelujočih, bodo iz žrebanja izločeni, četudi jih bo poslala druga oseba.

S posameznim videom lahko v nagradni igri sodeluje le ena oseba, in sicer tista, katere elektronsko sporočilo je organizator prejel najprej. V primeru, da bi bila v elektronskem sporočilu navedena imena več oseb, bo organizator štel, da v nagradni igri sodeluje prva navedena oseba in bo nagrado podelil le tej osebi.

Posamezna oseba lahko z videom sodeluje le enkrat. V primeru, da bo posamezna oseba posredovala na spletni naslov večje število videov, četudi različnih, se bo upošteval samo prvo prispeli.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v roku 10 delovnih dni po zaključku nagradne igre (t.j. najkasneje do 10.01.2023), in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Kotnikova 28, Ljubljana.

Objava nagrajencev

Imena nagrajencev bodo v obliki ime, začetna črka priimka v roku 7 dni od dneva žrebanja objavljena na zgoraj navedenih spletnih naslovih.

Prevzem nagrad

Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil najkasneje v roku 14 dni po prejemu
zahtevanih podatkov s strani posameznega izžrebanca.

Nagrajenec mora organizatorju nagradne igre kot pogoj za izročitev nagrade predložiti osebne podatke: ime, priimek, točen naslov, davčno številko, ter v primeru sodelovanja z nakupom, originalni račun

Pravila Lorenz nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi