Medex nagradna igra 2022

Oglasi

Trajanje:

Medex nagradna igra poteka od 29.3.2022 do 25.4.2022.

Nagrade:

  • 1 x ekskluzivno druženje s Tjašo Kokalj Jerala in Tiko Hribar
  • 30 x Medex lepotni izdelek

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so imetniki active beauty kartice zvestobe. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati člani organizacijske ekipe potovanja in njihovi ožji družinski člani in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri in ga organizator ne zaračunava.

Posamezniki lahko v nagradni igri sodelujejo na 2 enakovredna načina:

  1. Ob nakupu izdelkov Medex v vrednosti vsaj 10 EUR, posameznik vpiše številko dm računa v obrazec na spletni strani www.dm.si/nagradne-igre.
    Izvirnik računa mora obvezno hraniti do zaključka žrebanja, saj z njim izkaže upravičenost do nagrade. Posameznik lahko sodeluje le, če se strinja s splošnimi pogoji, ki so objavljeni na www.dm.si/nagradne-igre. Vsak lahko sodeluje večkrat dnevno, vendar samo enkrat s posamezno številko računa (z enim računom). V nagradni igri lahko posamezniki sodelujejo z blagajniškimi računi in računi dm spletne trgovine, ki so izdani v času trajanja nagradne igre (od 29.3.2022 do 25.4.2022 do 00.00). Vsi obrazci, ki bodo oddani po zaključku trajanja nagradne igre, se ne bodo več upoštevali.
  2. Sodelovanje brez nakupa
    Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da posameznik na naslov dm drogerie markt d.o.o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana pošlje dopis v fizični obliki s pripisom »Za marketing« z odgovorom na vprašanje “Zakaj želite spoznati Tjašo Kokalj Jerala in Tiko Hribar?” v obsegu 400-500 znakov brez presledkov.
    Dopis mora vsebovati tudi naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, telefonsko številko, elektronski naslov in naslov prebivališča. Ta dopis mora posameznik obvezno poslati tudi na e-mail [email protected] v elektronski obliki. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo poslali dopis v obeh oblikah v obdobju od 29.3.2022 do 25.4.2022. Vsi dopisi, ki bodo prispeli na sedež podjetja po zaključku trajanja nagradne igre, se ne bodo več upoštevali. Na ta način lahko posameznik sodeluje le enkrat.

Nagradno žrebanje

Žrebanje nagrad bo potekalo 3.5.2022 na sedežu organizatorja nagradne igre. V žrebanju sodelujejo tisti, ki so pravilno izpolnili obrazec na www.dm.si/novo/nagradne-igre ali pravilno poslali dopis na dm drogerie markt d. o. o. in [email protected] v obdobju od 29.3.2022 do 25.4.2022 do 00.00. Vsak sodelujoči lahko osvoji le eno nagrado iz nagradnega sklada. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani ali v dopisu. S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.dm.si/nagradne-igre. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.dm.si/nagradne-igre najkasneje v 7 dneh po žrebanju nagrad. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti so-organizator.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu so- organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja in davčno številko. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Nagrajenec je dolžan predložiti izvirnik blagajniškega računa, ki je bil izžreban in ki dokazuje nakup izdelkov, sodelujočih v nagradni igri, kopijo osebnega dokumenta in davčne številke najkasneje 5 dni po obvestilu o prejemu nagrade.

V kolikor je izžrebanec sodeloval z dopisom mora prav tako poslati priporočeno pošto ali mail s podatki, le brez dokazila o nakupu. Nagrajenec je pred prevzemom nagrade dolžan podpisati izjavo, s katero se strinja s pravili nagradne igre in potrjuje prevzem nagrade. Podpis izjave je pogoj za prejetje nagrade.

Če nagrajenec v petih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Organizator nagradne igre s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v petih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Pravila Medex nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi