Oglasi

Medex nagradna igra: Medexov mesec čebel

Oglasi

Trajanje:

Medex nagradna igra poteka od 03.05.2023 do vključno 31.05.2023.

Nagrade:

  • 10 x paket izdelkov Medex v vrednosti 29,65 EUR
  • 500 x Medex nakupovalna vrečka Bee friendly world

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 15 let, bodo morale za prevzem nagrade predložiti pisno soglasje staršev za posredovanje osebnih podatkov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Medex Trade d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi družinski člani.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri posamezniki sodelujejo na dva enakovredna načina:

Sodelovanje z nakupom

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje ob nakupu katerihkoli izdelkov Medex v trgovinah Spar, Interspar in SPAR Online v skupni vrednosti najmanj 10 EUR in izpolnitvijo obrazca na spletni strani www.medex.si/nagradna-igra-spar-wbd-2023

Oglasi

Veljajo vsi vnosi od 3.5.2023 od 00:00 do 31.5.2023 do 24:00.

Vsak lahko sodeluje večkrat, vendar samo enkrat s posamezno številko računa (z enim računom). V nagradni igri lahko posamezniki sodelujejo z blagajniškimi računi, ki so izdani v času trajanja nagradne igre (od 3.5.2023 do 31.5.2023).

Vsakdo lahko sodeluje večkrat (tolikokrat, kolikor številk različnih računov vpiše v obrazec), vendar lahko vsak posameznik prejme le eno izmed nagrad. Izvirnik računa mora sodelujoči v nagradni igri hraniti, saj v primeru izžreba z njim nagrajenec izkaže upravičenost do nagrade.

Veljajo le računi, ki dokazujejo nakup izdelkov v trgovinah Spar in Interspar v Sloveniji v obdobju od 3.5.2023 do vključno 31.5.2023.

Z izpolnitvijo obrazca oseba strinja s pravili in pogoji nagradne igre, ki so objavljeni na www.medex.si/nagradna-igra-spar-wbd-2023

Sodelovanje brez nakupa

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da posameznik odgovori na nagradno vprašanje na spletni strani www.medex.si/nagradna-igra-spar-wbd-2023 in izpolni svoje podatke. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo odgovorili na nagradno vprašanje v obdobju od 3.5.2023 do 31.5.2023. Na ta način lahko posameznik sodeluje le enkrat.

Žrebanje nagrad

Zaključno žrebanje nagrad bo izvedeno z naključnim algoritmom. Potekalo bo 5.6.2023 na sedežu izvajalca v prisotnosti treh članov komisije.

Objava nagrajencev

Rezultati žrebanja bodo najkasneje v 5 delovnih dneh po zaključku žrebanja objavljeni na spletni strani www.medex.si/nagradna-igra-spar-wbd-2023

Prevzem nagrad

Nagrade bodo nagrajenci prevzeli po dogovoru z organizatorjem osebno na sedežu organizatorja ali jim bodo vročene priporočeno po pošti najkasneje v roku 45 delovnih dni od izvedbe žrebanja nagrad.

Če organizator v roku 10 dni od trenutka, ko obvesti nagrajenca o prejemu nagrade in mu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, elektronski naslov nagrajenca je napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

Pravila Medex nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete na povezavi www.medex.si

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi