Mercator in Coca-Cola nagradna igra: recikliraj me. podari mi novo življenje

Trajanje:

Mercator in Coca-Cola nagradna igra poteka od 17.9.2022 do vključno do 16.11.2022.

Nagrade:

  • 15 x Elektrikčni skiro Xiaomi Mi Pro 2 v vrednosti 435,20 EUR brez DDV

Organizator bo izvedel žrebanja za vsak hipermarket posebej in izžrebal po enega nagrajenca

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

Način sodelovanja v nagradni igri

Kupec sodeluje v nagradni igri tako, da v izbranih hipermarketih Mercator odda odpadne plastenke in pločevinke pijač, v zato predvidene zbiralnike Coca Cole, ki se nahajajo pred vhodom v hipermarkete. Kupec lahko odda katero koli odpadno embalažo pijač, tj. tako embalažo blagovne znamke Coca Cola, kot tudi embalažo pijač ostalih blagovnih znamk.

Kupec lahko z oddajo embalaže vsako soboto pridobi kupon za dodatne pike, ki je osnova za sodelovanje v nagradni igri:

v kolikor kupec prinese 15 do vključno 25 kosov odpadne embalaže, prejme kupon za pripis 50 pik na svojo kartico Mercator Pika.
v kolikor prinese 26 in več kosov odpadne embalaže pijač prejme kupon za pripis 100 pik na Mercator Pika kartico.
Kupon prejme kupec s strani promotorja dobavitelja, ki se nahaja pri zbiralnikih embalaže. Kupec, ki bo pri nakupu unovčil kupon za pripis pik, bo pri blagajni prejel izpisan kupon s kodo za sodelovanje v SMS nagradni igri.

Zbiranje odpadne embalaže s pripisom pik in nagradna igra poteka v naslednjih hipermarketih: Ljubljana Šiška, Ljubljana Šmartinska, Ljubljana Rudnik, Kranj Primskovo, Domžale, Kamnik, Koper, Nova Gorica, Celje, Maribor Tabor II, Maribor Pobrežje, Velenje, Brežice, Novo mesto Bršljin in Murska Sobota.

Kupon se izpiše na blagajni ob nakupu in unovčitvi kupona za pripis pik. Kupec mora poslati SMS s ključno besedo RECIKLIRAJ in številko kode iz prejetega kupona na številko 4080 in tako sodeluje v nagradni igri. Med besedo RECIKLIRAJ in številko kode mora biti nujno presledek.

Cena poslanega SMS sporočila je po ceniku operaterja. Cena povratnega SMS sporočila pa je brezplačna.

Kupec s sodelovanjem preko SMS-a dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno poslane kode pošlje povraten brezplačen SMS z vsebino: »Vaš kupon je veljaven. Želimo vam veliko sreče.«

Žrebanje nagrad

Nagradna žrebanja bodo izvedena za vsak hipermarket posebej, in sicer 19.11.2022 v poslovnih prostorih organizatorja. Lokacija hipermarketa je definirana z izpisom sms kupona za nagradno igro. Žrebanje bo izvedeno računalniško z naključnim izborom sodelujočih v nagradni igri.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec je sodelujoči v nagradni igri, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni s klicem na telefonsko številko najkasneje v 5-ih (petih) delovnih dnevih po izvedbi žrebanja. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade (npr. ime in priimek, davčno številko, ipd.) dostaviti v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane zahteve za dostavo podatkov. V kolikor podatkov pisno ali v elektronski obliki ne dostavi, se nagrada ne podeli. Organizator bo v obvestilu navedel tudi nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Morebitne ostale specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Objava nagrajencev

Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.mercator.si, Mercator Facebook strani in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Prevzem nagrad

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. Če katera koli nagrada ne bo podeljena, se ta nagrada ne podeli (se ne izvede ponovno žrebanje).

Pravila nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre