Milka nagradna igra 2021: Začuti okus nežnih trenutkov

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Milka nagradna igra poteka od 6.9.2021 (od 00:00:01) do 3.10.2021 (do 23:59:59).

NAGRADE

Tedenske nagrade:
8 x televizor 4K Android Panasonic 50“ (po dve nagradi vsak teden)
Vrednost: 441,98 EUR * 8 = 3.535,84 EUR (brez DDV)

Dnevne nagrade:
56 x avtomatski električni lonec Tefal (po dve nagradi vsak dan)
Vrednost: 82,02 EUR * 56 = 4.593,12 EUR (brez DDV)
28 x aparat za kavo espresso Krups (po ena nagrada vsak dan)
Vrednost: 405,39 EUR * 28 = 11.350,92 EUR (brez DDV)

OPIS

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare 18 let ali več, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe v tej nagradni igri ne smejo sodelovati.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju Mondelez in Organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za Organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb.

NAČINI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

SMS

Oseba lahko sodeluje v nagradni igri tako, da pošlje besedilno sporočilo na številko 6111. Sporočilo mora vsebovati ključno besedo ter številko računa, izdanega na kateremkoli prodajnem mestu na ozemlju Republike Slovenije, za nakup čokolade, piškotov ali pralin Milka v skupni vrednosti vsaj 2,99 EUR. Račun lahko vsebuje tudi druge izdelke.

Promocijska pakiranja (duo in/ali trio pack, 1+1 gratis paketi, darilni paketi, in&out paketi, mega in/ali giant box paketi) se štejejo kot en produkt, saj so označeni samo z eno EAN/BAR kodo.

Besedilno sporočilo mora vsebovati naslednje (brez vejic):
Milka (“ključna beseda”), ime, priimek, številka računa, ki dokazuje nakup čokolade, piškotov ali pralin Milka v skupni vrednosti vsaj 2,99 EUR.

Primer besedilnega sporočila:
Milka Janez Novak 1234567

Po uspešno poslanem besedilnem sporočilu, kot je navedeno v teh pravilih in splošnih pogojih, udeleženec prejme naslednje besedilno sporočilo:
“Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri Milka. Prosimo, shranite svoj račun, seznam nagrajencev bo objavljen na spletnih straneh www.milkaneznitrenutki.si in www.mpg.si. Pravila in splošni pogoji sodelovanja so na voljo na spletnih straneh www.milkaneznitrenutki.si in www.mpg.si.”

Lahko se zgodi, da bo udeleženec zgornje sporočilo prejel tudi v primeru, da osebnih podatkov (ime in priimek) ni poslal ali pa ni poslal prave številke računa, temveč je poslal neko drugo številko, ki je bila navedena na računu, ki ni številka računa (lahko se zgodi, da številka računa na računu ni jasno navedena). V tem primeru lahko Organizator sam odloči, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne.

Vsako poslano besedilno sporočilo se zaračuna po ceniku mobilnega operaterja.
Mobilni operater: 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI82898286.

Prek SPLETNE STRANI

Nakup izdelka Milka ali kateregakoli drugega izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi prek spletne strani www.milkaneznitrenutki.si, kjer mora najprej označiti, da se strinja s Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre, nato pa vnesti številko računa, izdanega na kateremkoli prodajnem mestu na ozemlju Republike Slovenije, za nakup čokolade, piškotov ali pralin Milka v skupni vrednosti vsaj 2,99 EUR, ter ime in priimek, naslov bivanja in poštno številko, datum rojstva in telefonsko številko.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da prek spletne strani www.milkaneznitrenutki.si naloži 3 različne fotografije, na katerih oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, skupaj s še dvema osebama uživa v ogledu filma doma, v kinu ali kjerkoli drugje, pri čemer mora prav tako označiti, da se strinja s Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre, ter vpisati ime in priimek, naslov bivanja in poštno številko, datum rojstva in telefonsko številko.

Organizator se lahko tudi v primeru prijave prek spleta in v primeru naloženih fotografij sam odloči, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne, če v prijavi manjka kateri od zahtevanih elementov (če udeleženec naloži manj kot tri fotografije, če fotografije niso povezane z zahtevano vsebino, če udeleženec ne vpiše enega ali več osebnih podatkov).

Opombe:

  • V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki bodo sodelovale na enega od zgoraj opisanih načinov do 3.10.2021 (do 23:59:59).
  • V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat, vendar z različnimi številkami računa.
  • Če se posameznik odloči, da bo v nagradni igri sodeloval z naloženimi fotografijami, to lahko stori enkrat za vsako žrebanje. V primeru dnevnih nagrad je to enkrat dnevno (eno žrebaje), v primeru tedenskih nagrad pa je največje število prijav v nagradno igro 7-krat v tednu oziroma 1-krat na dan, z različnimi fotografijami.
  • Z eno številko posameznega računa/tremi fotografijami se lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat oziroma le ena oseba, in sicer tista, katere račun ali fotografije je Organizator prejel najprej.
  • Udeleženec mora shraniti originalni račun s številko računa, ki jo je Organizatorju poslal v besedilnem sporočilu, do 3. 12. 2012. Za pridobitev nagrade je treba kopijo računa izročiti Organizatorju.
  • Ena oseba ne more večkrat osvojiti dnevne nagrade iste vrste. Dobitnik dnevne nagrade lahko osvoji tudi tedensko nagrado.

ŽREBANJE NAGRAD

ŽREBANJE DNEVNIH NAGRAD

Žrebanje DNEVNIH NAGRAJENCEV za ponedeljek, torek, sredo in četrtek bo potekalo naslednji delovni dan med 14. in 15. uro, žrebanje za petek, soboto in nedeljo pa bo vsak ponedeljek med 14. in 15. uro (osebe, ki so se na določen dan v času od 00:00 do 23:59 prijavile v nagradno igro, sodelujejo v žrebanju dobitnikov dnevnih nagrad naslednji delovni dan – na primer: vsi udeleženci, ki se v ponedeljek prijavijo v nagradno igro v času od 00:00 do 23:59, sodelujejo v žrebanju dobitnikov dnevnih nagrad v torek.).

Vsak dan bodo izžrebani po 2 avtomatska električna lonca Tefal ter po 1 aparat za kavo espresso Krups.

Prvo žrebanje dnevnih nagrajencev bo 7. 9. 2021 med 14. in 15. uro.

ŽREBANJE TEDENSKIH NAGRAD

Žrebanja bodo potekala za prijave iz prejšnjega tedna (žrebanja za določeni teden se bodo udeležili udeleženci, ki se bodo v nagradno igro za določeni teden prijavili v obdobju od ponedeljka od 00:00:01 do nedelje do 23:59:59 – na primer: vsi udeleženci, ki se bodo v nagradno igro prijavili v prvem tednu (od ponedeljka, 6. 9. 2021, od 00:00:01, do nedelje, 12. 9. 2021, do 23:59:59), bodo sodelovali v žrebanju samo za ta teden, torej le v žrebanju 15. 9. 2021).

  1. teden: 6. 9. – 12. 9. 2021 (žrebanje bo potekalo 15. 9. 2021 med 14.00 in 15.00 CET)
  2. teden: 13. 9. – 19. 9. 2021 (žrebanje bo potekalo 22. 9. 2021 med 14.00 in 15.00 CET)
  3. teden: 20. 9. – 26. 9. 2021 (žrebanje bo potekalo 29. 9. 2021 med 14.00 in 15.00 CET)
  4. teden: 27. 9. – 3. 10. 2021 (žrebanje bo potekalo 6. 10. 2021 med 14.00 in 15.00 CET)

Vsak teden bosta izžrebana po dva televizorja 4K Android Panasonic 50“.

Nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na spletnih straneh www.milkaneznitrenutki.si in www.mpg.si najpozneje v 15 dneh od dneva zadnjega žrebanja nagrajencev (zadnje žrebanje nagrajencev bo 6. 10. 2021).

Organizator bo nagrajence po telefonu ali v pisni obliki (SMS sporočilo) obvestil v roku 8 dni od žrebanja nagrad. Nagrajenec ima na voljo 8 dni, da kopijo/fotografijo prijavljenega in izžrebanega računa kot dokazilo o nakupu pošlje na elektronski naslov [email protected] ali po pošti na naslov Organizatorja. 8 dni se šteje od dneva, ko je bil nagrajenec obveščen o tem, da je bil izžreban.

OBJAVE

Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva zadnjega žrebanja objavljena na spletnih naslovih www.milkaneznitrenutki.si in www.mpg.si.

V nagradni igri lahko sodelujete tudi TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre