Milka nagradna igra 2022: Milka prava medalja

Trajanje:

Milka nagradna igra potekala od 2.5.2022 do 31.5.2022 (do 23:59:59).

Nagrade:

 • 4 x Milka prava medalja Vrednost: 1.728,30 EUR * 4 = 6.913.20 EUR
 • 2 x oddih v Herbal glamping hiški Vrednost: 1.701 EUR * 2 = 3.402 EUR
 • 30 x SelectBox darilni paket Vrednost: 99,04 EUR * 30 = 2.971,20 EUR

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare 18 let ali več, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe v tej nagradni igri ne smejo sodelovati.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup piškotov Milka ali kateregakoli drugega izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelovanje preko spletne strani

Oseba lahko sodeluje v nagradni igri preko spletne strani www.milka.com, kjer mora vpisati svoj datum rojstva, se strinjati s pravili in splošnimi pogoji nagradne igre in vnesti številko računa, ki je bil izdan v katerikoli nakupovalni točki v Republiki Sloveniji, v času trajanja nagradne igre in iz katerega je razvidno, da je sodelujoči kupil katerikoli Milka čokolado, piškot ali bononiero, v skupnni vrednosti najmanj 5 EUR. Sodelujoči mora vpisati tudi svoje ime in priimek, e-naslov, rojstni datum in telefonsko številko.

Sodelovanje preko e-pošte

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov [email protected] pošlje nominacijo za svojo najljubšo osebo. V elektronskem sporočilu mora pripisati, da se strinja s Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre, pripisati naslednje podatke: ime in priimek, naslov in datum rojstva ter nominacijo najljubše osebe z navedbo tipa odnosa (npr.: mama, prijatelj, dedek, sodelavec, partnerka …) in 2 povedi, ki pojasnjujeta, zakaj je to najljubša oseba sodelujočega.

Organizator se lahko v primeru elektronskih sporočil sam odloči, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne, če v elektronskem sporočilu manjka kateri od zahtevanih elementov (če udeleženec pošlje manj kot 2 povedi, če nominiranca ni navedenega, če udeleženec ne napiše enega ali več osebnih podatkov).

 • V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat, vendar vedno z različnimi številkami računa.
 • Ena številka računa je lahko uporabljena le za eno prijavo v nagradno igro.
 • V nagradni igri sodeluje oseba od katere je Organizator najprej prejel prijavo s številko računa. V kolikor prijava vsebuje imena več oseb, organizator kot udeleženca nagradne igre smatra osebo, ki je navedena prva. Tej osebi bo poslana tudi nagrada.
 • Ena oseba lahko v nagradni igri z eno številko računa ali eno nominacijo preko e-pošte sodeluje le enkrat.

Če se sodelujoči odloči za sodelovanje s pošiljanjem nominacije brez nakupa preko e-pošte, lahko na ta način sodeluje le enkrat na dan za vsak posamezni teden žreba – eno e-sporočilo na dan vedno z različno nominacijo in različnima 2 povedima.

Udeleženec mora shraniti originalni račun s številko računa s katero se je prijavil k sodelovanju v nagradni igri, do 15.6.2022. Za pridobitev nagrade je treba kopijo računa izročiti organizatorju na njegovo pobudo.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator.

 1. teden nagradne igre: 02.05. – 08.05.2022 (žreb poteka 10.5. med 10:00 in 14:00 CET)
 2. teden nagradne igre: 09.05. – 15.05.2022 (žreb poteka 17. 5. med 10:00 in 14:00 CET)
 3. teden nagradne igre: 16.05. – 22.05.2022 (žreb poteka 24.5. med 10:00 in 14:00 CET)
 4. teden nagradne igre: 23.05. – 31.05.2022 (žreb poteka 2.6. med 10:00 in 14:00 CET)

Žrebanja bodo potekala za prijave iz prejšnjega tedna (na primer: vsi udeleženci, ki se bodo v nagradno igro prijavili v prvem tednu od petka, 2.5. 2022, do nedelje, 8.5.2022, do 23:59:59), bodo sodelovali v žrebanju samo za ta teden).

 1. teden nagradne igre: 1x Milka prava medalja, 8x SelectBox darilni paket
 2. teden nagradne igre: 1x Milka prava medalja, 1x oddih v Herbal glamping hiški, 7x SelectBox darilni paket
 3. teden nagradne igre: 1x Milka prava medalja, 8x SelectBox darilni paket
 4. teden nagradne igre: 1x Milka prava medalja, 1x oddih v Herbal glamping hiški, 7x SelectBox darilni paket

Ena oseba ne more osvojiti iste nagrade večkrat.

Dobitniki nagrad

Dobitniki tedenskih nagrad bodo objavljeni na spletni strani website www.milka.com in www.mpg.si najpozneje v 15 dneh od dneva zadnjega žrebanja nagrajencev (17.6.2022).

Organizator bo nagrajence v pisni obliki SMS sporočilo ali e-sporočilo obvestil v roku 8 dni od tedenskega žrebanja nagrad. Nagrajenec ima na voljo 2 dni, da dopolni svoje osebne podatke in pošlje kopijo/fotografijo prijavljenega in izžrebanega računa oz. e-sporočila kot dokazilo pošlje na e-naslov [email protected] ali po pošti na naslov Organizatorja. 2 dni se šteje od dneva, ko je bil nagrajenec preko SMS sporočila ali e-pošte obveščen o tem, da je bil izžreban.

Dostava in izročtev nagrad

Organizator bo nagrajence po telefonu ali v pisni obliki (SMS sporočilo ali e-pošta) obvestil v roku 8 dni od žrebanja nagrad. Organizator in nagrajenec se bosta medsebojno dogovorila o podrobnostih predaje nagrad, Organizator pa bo pridobil osebne podatke nagrajenca, potrebne za predajo nagrado.

Poleg kopije prejetega in izžrebanega računa/e-sporočila z nominacijo je izžrebanec dolžan poslati še osebne podatke (ime in priimek, davčno številko, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča, poštno številko in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov) na elektronski naslov Organizatorja [email protected], z namenom pravnih, davčnih in predajnih postopkov za izročitev in pridobitev nagrade.

Organizator zagotavlja, da bodo tedenske nagrade predane dobitnikom nagrad v 30 dneh od zadnjega izvedenega žrebanja nagrajencev (zadnje žrebanje bo 2.6.2022).

Če se nagrada ki je bila poslana nagrajencu, vrne na naslov Organizatorja, bo Organizator nagrajenca obvestil v roku 5 dni od vračila nagrade. Nagrajenec nagrado lahko prevzame na naslovu organizatorja v naslednjih 5 dneh od dneva, ko ga je Organizator obvestil. Če dobitnik nagrade ne prevzame v roku 5 dni, se s tem odreka svoji pravici do nagrade.

Pravila Milka nagradne igre 2022

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre