Milka nagradna igra 2022: Moj Milka okus

Oglasi

Trajanje:

Milka nagradna igra poteka od 22.06.2022 do vključno 07.07.2022 do 09.59.59

Nagrade:

  • 30x Milka sladki paket (čokolade, biskviti, praline)

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare 18 let ali več, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre. Mladoletne osebe v tej nagradni igri ne smejo sodelovati.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju Mondelez in organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Na Instagram profilu @milka_slovenija bodo objavljenje 3 objave, ki bodo potencialne udeležence nagradne igre pozvale, da:

  • sledijo instagram profilu @milka_slovenija
  • v komentarju pod objavo kreativno pojasnijo, kateri okus Milka čokolade jim je najljubši
  • hkrati v komentarju pod objavo označijo najmanj eno osebo, s katero bi želeli podeliti nagrado (Milka sladki paket).

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat, vendar vedno z vsebinsko različnimi komentarji. Vsaka posamezna oseba lahko pridobi le eno nagrado.
Organizator se lahko v primeru komentarjev sam odloči, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne, če v komentarju in razvidno iz Instagram profila sodelujočega manjka kateri od zahtevanih elementov.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki se bodo k sodelovanju prijavile na način z izpolnitvijo vseh zgoraj navedenih pogojev v roku največ 5 dni od objave.
Primer: če bo objava objavljena 22.6. ob 10:00, se bodo za sodelovanje v nagradni igri upoštevali vsi pravilno izpolnjeni komentarji, ki bodo pod to objavo nastali v obdobju od 22.6. od 10:00 do 27.6. do 9:59.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

  • 1. obdobje nagradne igre: 22.06.2022 od 10.00 – 27.06.2022 do 09.59 (žreb poteka 28.6.2022 med 10:00 in 16:00 CET)
  • 2. obdobje nagradne igre: 27.06.2022 od 10.00 – 02.07.2022 do 09.59 (žreb poteka 04.07.2022 med 10:00 in 16:00 CET)
  • 3. obdobje nagradne igre: 02.07.2022 od 10.00 – 07.07.2022 do 09.59 (žreb poteka 08.07.2022 med 10:00 in 16:00 CET)

Žrebanja bodo potekala za prijave iz prejšnjega obdobja.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator.

Skupno bo podeljenih 10 nagrad na obdobje in skupno bo izžrebanih 30 nagrajencev, ki bodo izžrebani po zgoraj naveden urniku.

Ena oseba ne more osvojiti iste nagrade večkrat.

Dobitniki nagrad

Dobitniki nagrad bodo objavljeni v Story objavi na profilu @milka_slovenija, in na spletni strani www.mpg.si najpozneje v 15 dneh od dneva zadnjega žrebanja nagrajencev.

Upravljalec profila @milka_slovenija bo izžrebance v pisni obliki preko Instagram profila sodelujočega obvestil v roku 72 ur od žrebanja nagrad. Nagrajenec ima na voljo 48 ur, da dopolni svoje osebne podatke za prejem nagrade. 48 ur dni se šteje od ure in dneva, ko je bil nagrajenec preko Instagram sporočila obveščen o tem, da je bil izžreban. Izžrebanec bo prejel opomnik po 24 urah od prvega obvestila in če ne dopolni potrebnih podatkov v naslednjih 24 urah (skupaj 48 ur), se smatra, da se nagradi odpoveduje, nagrada pa bo pripadla naslednjemu upravičencu.

DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Upravljalec profila @milka_slovenija bo izžrebance preko zasebnega sporočila na Instagramu v roku 72 ur od žrebanja nagrad obvestil o tem, da so bili izžrebani in o podrobnostih predaje nagrad, upravljalec profila pa bo pridobil osebne podatke nagrajenca, potrebne za predajo nagrado (ime, priimek, naslov za dostavo, telefonska številka) z namenom posredovanja Organizatorju zaradi pravnih, davčnih in predajnih postopkov za izročitev in pridobitev nagrade.

Izžrebanec se je dolžan na zasebno sporočilo iz profila @milka_slovenija odzvati v roku 48 ur, sicer izgubi pravico do nagrade, njegova nagrada pa se dodeli naslednjemu, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator zagotavlja, da bodo nagrade predane dobitnikom nagrad v 30 dneh od zadnjega izvedenega žrebanja nagrajencev.

Če se nagrada ki je bila poslana nagrajencu, vrne na naslov Organizatorja, bo Organizator nagrajenca obvestil v roku 5 dni od vračila nagrade. Nagrajenec nagrado lahko prevzame na naslovu organizatorja v naslednjih 5 dneh od dneva, ko ga je Organizator obvestil. Če dobitnik nagrade ne prevzame v roku 5 dni, se s tem odreka svoji pravici do nagrade.

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi