Oglasi

Mlinotest nagradna igra: MLINOTEST DIVITA ZA AKTIVNE GURMANE

Oglasi

Trajanje:

Mlinotest nagradna igra poteka od 11.10.2021 do vključno 11.11.2021

Nagrade:

1 x bon v vrednosti 300 EUR za športno trgovino Hervis

Pogoji sodelovanja?

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki želijo sodelovati v nagradni igri in sprejmejo pogoje sodelovanja. Mladoletniki lahko sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali skrbnikov. Pravne osebe in zaposleni pri organizatorju ali izvajalcu oziroma njihovim ožjim družinskim članom in osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, ne smejo sodelovati pri nagradni igri.

Kako sodelovati v nagradni igri?

Udeleženec sodeluje tako, da na pristajalnih straneh Mlinotest Divita vitalna žita za aktivne gurmane na http://www.mlinotest.si pravilno odgovori na nagradno vprašanje, odgovor nanj pa izve ob pregledu vsebin (članek), ki se nanašajo na nagradno vprašanje. Udeleženec mora poleg pravilnega
odgovora podati tudi svoje osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, poštno številko).

Žrebanje

Žrebanje bo potekalo 13.11.2021 na sedežu podjetja, s strani komisije, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in izvajalca. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice udeležencev izžreba dobitnika nagrade.
Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se hrani eno leto na naslovu organizatorja.

Prevzem nagrad

Oglasi

Izžrebanci bodo o prejemu nagrad obveščeni preko naslova elektronske pošte, oddanega v sodelovanju v nagradni igri. Po prejemu obvestila mora izžrebanec najkasneje v roku 8 dni na elektronski naslov [email protected] sporočiti svoje osebne podatke (naslov in davčno številko). Po prejemu osebnih podatkov bo organizator nagrajencu poslal nadaljnje podrobnosti o prevzemu nagrade. Če posamezni izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval
organizatorju, ali v 8 dneh ne bo prevzel nagrade na dogovorjen način (prevzem v roku 8 dni v trgovini ali na način pošiljanja na dom), se razume, da darila ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega izžrebanca.

Pravila

V nagradni igri lahko sodelujete tudi TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi